Дослідження швидкостей у роторно-плівковому апараті з жорстким кріпленням лопатей за умови ізотермічній течії

Анотація

Проаналізовано використання роторно-плівкових апаратів із жорстким кріпленням лопатей. Досліджено співвідношення колової та осьової швидкостей за ізотермічної течії рідини. Результати узагальнено емпіричною залежністю.

БЕЗУШКО Н. А., магістрант; ЗУБРІЙ О. Г., к.т.н., доц.