Енергозбереження на паперо- і картоноробних підприємствах

Анотація

Наведені результати розрахунків енергетичної та економічної ефективності додаткового утеплення зовнішніх стін промислових будівель й заміни заповнень світлових отворів. Запропоновано використовувати теплоту димових газів парових котлів для нагрівання сирої  та хімічно підготовленої води в котельнях. Визначено економічні показники утилізації теплоти вентиляційних викидів і конденсату сушильної частини папероробної машини.

БОЖЕНКО М. Ф., к.т.н., доц.; КАРЦЕВА О. Є., магістрант