Фактори зносу банкнот

Анотація

Проаналізовано й систематизовано фактори зносу банкнот, розроблено їхню узагальнену класифікацію. Як класифікаційні ознаки обрано тривалість, область і джерело впливу, наявність контакту з банкнотою, вид прикладеної енергії.

КИРИЧОК Т. Ю., к.т.н., доц.