Флотаційне очищення макулатурної маси

Анотація

Досліджено вплив флокулянтів і речовин, що використовують під час розволокнення маси з макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, на перебіг облагородження, ступінь білості маси та втрати волокна. Установлено тривалість флотації та оптимальні дози флокулянтів.

АНТОНЕНКО Л. П., к.х.н., доцент; АБРОСІМОВ В. Г., магістрант; ДЗЮБАК О. М., магістрант; ПЛОСКОНОС В. Г, к.т.н., доцент