ГАРЯЧИЙ ПРЕС ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ

Анотація

Сушильна частина – одна з найважливіших частин папероробної машини. Її характеристики відіграють важливу роль у поліпшенні кінцевої якості паперу та картону, а також зменшенні енерговитрат при виробництві. Кінцева сухість паперового полотна після сушильної частини є найважливішим фактором. Модернізація сушильної частини з метою підвищення кінцевої сухості полотна і зменшення витрат на процес є дуже актуальною задачею. Метою даної роботи є розробка ефективного гарячого пресу сушильної частини папероробної машини з розробкою жолобчатого вала для видалення води з паперового полотна перед сушінням. В дипломному проекті представлений гарячий прес (рис.1) з розробкою жолобчатого валу. 12 3 4 5 1 - гарячий прес; 2-індуктор; 3-паперове полотно; 4-жолобчатий вал; 5-сукно. Рисунок 1. Схема гарячого пресу КРМ з індуктивним нагрівом На даному етапі виробництва, в Україні переважає система нагрівання гарячого преса парою. Ця технологія економічно доцільна. Але можливо поліпшити процес зневоднення полотна, якщо встановити жолобчатий вал, що і виконано в проекті. Встановлення індуктора всередину верхнього вала значно знижує втрати тепла в навколишнє середовище.

Сушильна частина – одна з найважливіших частин папероробної машини. Її характеристики відіграють важливу роль у поліпшенні кінцевої якості паперу та картону, а також зменшенні енерговитрат при виробництві. Кінцева сухість паперового полотна після сушильної частини є найважливішим фактором. Модернізація сушильної частини з метою підвищення кінцевої сухості полотна і зменшення витрат на процес є дуже актуальною задачею. Метою даної роботи є розробка ефективного гарячого пресу сушильної частини папероробної машини з розробкою жолобчатого вала для видалення води з паперового полотна перед сушінням. В дипломному проекті представлений гарячий прес (рис.1) з розробкою жолобчатого валу. 12 3 4 5 1 - гарячий прес; 2-індуктор; 3-паперове полотно; 4-жолобчатий вал; 5-сукно. Рисунок 1. Схема гарячого пресу КРМ з індуктивним нагрівом На даному етапі виробництва, в Україні переважає система нагрівання гарячого преса парою. Ця технологія економічно доцільна. Але можливо поліпшити процес зневоднення полотна, якщо встановити жолобчатий вал, що і виконано в проекті. Встановлення індуктора всередину верхнього вала значно знижує втрати тепла в навколишнє середовище.

асистент Улітько Р.М., студент Іванов О.О.