ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

Анотація

Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

Основні переваги процесу – експлуатаційна гнучкість (можливість пере-
робляння практично всіх нафтових фракцій у високоякісні продукти) та
порівняно легке суміщення з іншими процесами, такими як алкілування,
гідрокрекінг, деасфальтизація тощо. На зображено структурну схему
основного відділення каталітичного крекінгу.

Задача роботи – створення імітаційної моделі технологічної схеми відділення.
Система має циркулювальні потоки – такі як каталізатор та шлам (потік
речовини, яка містить важкий газойль і частинки каталізатора). Умови перебігу
процесів у всіх апаратах складні та досить небезпечні.
Крім того, як видно , тривалість ефективного контакту сировини з
каталізатором складає декілька секунд. За цей час важко оцінити зміни у
перебігу процесів за допомогою звичайних технічних засобів автоматизації, що
передбачені для реального виробництва. До того ж деякі чинники впливу та
показники перебігу процесів взагалі неможливо виміряти, хіба що в
лабораторних умовах, наприклад, закоксованість каталізатора.
Експериментальні роботи дозволені у дуже обмеженому обсязі та
діапазонах режимних параметрів.

Отже, налаштування автоматичних систем керування не відповідає
дійсним властивостям об’єктів.

Імітаційне моделювання запропоновано виконувати за допомогою комплексу
Simulink, який функціонує у середовищі спеціалізованої програми MATLAB.
Створена модель дозволить визначити властивості об’єктів керування за тими
каналами, які недоступні для експериментального дослідження, та спостерігати
поведінку самих об’єктів у різних умовах.

Бондаренко Ю. Г., Ярощук Л. Д.