Моделювання регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі

Анотація

Розроблено математичну модель регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі. Це дозволяє розробити перше наближення розрахунку теплоакумулюючого сорбційного апарата, що працює за заданим режимом роботи.

КОРІНЧУК Д. М. к.т.н., доц.; ВОРОНІН Л. Г. к.т.н., доц.; СТЕПАНЮК Ю. М., магістрант