Раціональний добір технологічного обладнання для виготовлення пластичних мастил

Анотація

Проаналізовано сучасне технологічне обладнання, що застосовують для механічного оброблення пластичних мастил під час їхнього виготовлення. Порівняно властивості бентонітових мастил, виготовлених за різних умов гомогенізації. Визначено умови гомогенізації бентонітових мастил, потрібні для покращання їхніх властивостей.

КУРБАТОВА М. В., асп.; ЛЮБІНІН Й. А., к.т.н.