Ресурсозбереження в одержанні паперу для гофрування

Анотація

Проведено низку варінь з одержанням напівцелюлози зі стебел соняшнику, соломи ріпаку й солом’яної целюлози нейтрально-сульфітним способом. Показано вплив морфологічного складу волокон напівфабрикатів на показники міцності. Досліджено стічні води після виготовлення паперу для гофрування.

ЧЕРЬОПКІНА Р. І., к.т.н.; ТЕРЕЩЕНКО О. М., к.т.н.; ГРЕСЬКІВ Ю. М.