ТРЬОХВАЛЬНІЙ ПРЕС КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ

Анотація

В українськiй папероробнiй промисловостi постiйно зростають обсяги виробництва рiзних видiв картону. Важливу роль в процесі його виготовлення відіграє пресова частина картоноробної машини (КРМ), оскiльки підвищення сухості картонного полотна дозволяє значно знизити витрати енергiї на сушильнiй частинi КРМ. Тому робота направлена на модернiзацiю пресових частин КРМ з метою збiльшення кiнцевої сухостi картонного полотна є актуальною задачею. Якість картону і продуктивність картоноробних машин в значній мірі залежить від ефективності та інтенсивності зневоднення полотна картону на пресовій частині машини. На вітчизняних машинах експлуатуються преси застарілих конструкції, які не забезпечують високу сухість картону після пресування, що зумовлює великі витрати тепла на висушування невідпресованої води на кортонному полотні. Сухість картону після пресів визначає вартість сушіння, а розподіл вологи впливає на однорідність паперу і його якість. Відомо, що збільшення сухості паперового полотна після пресів на 1% дозволяє понизити витрати пару в сушильній частині машини на 4–5%. Висушування в 10–15 разі дорожче видалення такої же кількості води механічним віджиманням на пресах. Пресова частина виконана із урахуванням забезпечення максимального зневоднення картоного полотна до сушильної частини, при цьому повинна зберігатись структура полотна, а отже і його физико-механічні показники. Залежно від продуктивності пресова частина складається з двох або трьох пресів. Перший прес може бути виконаний відсмоктуючим. Нижні вали пресів гумові, верхні, – гранітні. Притискання і відведення верхніх валів здійснюється пневматичними механізмами. Внаслідок цього збільшується витіснення вільної вологи з картоного полотна, збільшується подуктивність картоноробної машини, зменшується витрати електроенергії. Аналіз даних показує, що комбінований прес (рис.1) ефективніший при зневоднені полотна перед пресом і дозволяє отримати сухість до 25- 30%. Таким чином комбінований прес можна використовувати як перший прес КРМ. Розрахунки показують ща вартість і експлуатаційні витрати комбінованого преса не перевищують 60% вартості і витрат на експлуатацію відсмоктую чого вала.

В українськiй папероробнiй промисловостi постiйно зростають обсяги виробництва рiзних видiв картону. Важливу роль в процесі його виготовлення відіграє пресова частина картоноробної машини (КРМ), оскiльки підвищення сухості картонного полотна дозволяє значно знизити витрати енергiї на сушильнiй частинi КРМ. Тому робота направлена на модернiзацiю пресових частин КРМ з метою збiльшення кiнцевої сухостi картонного полотна є актуальною задачею. Якість картону і продуктивність картоноробних машин в значній мірі залежить від ефективності та інтенсивності зневоднення полотна картону на пресовій частині машини. На вітчизняних машинах експлуатуються преси застарілих конструкції, які не забезпечують високу сухість картону після пресування, що зумовлює великі витрати тепла на висушування невідпресованої води на кортонному полотні. Сухість картону після пресів визначає вартість сушіння, а розподіл вологи впливає на однорідність паперу і його якість. Відомо, що збільшення сухості паперового полотна після пресів на 1% дозволяє понизити витрати пару в сушильній частині машини на 4–5%. Висушування в 10–15 разі дорожче видалення такої же кількості води механічним віджиманням на пресах. Пресова частина виконана із урахуванням забезпечення максимального зневоднення картоного полотна до сушильної частини, при цьому повинна зберігатись структура полотна, а отже і його физико-механічні показники. Залежно від продуктивності пресова частина складається з двох або трьох пресів. Перший прес може бути виконаний відсмоктуючим. Нижні вали пресів гумові, верхні, – гранітні. Притискання і відведення верхніх валів здійснюється пневматичними механізмами. Внаслідок цього збільшується витіснення вільної вологи з картоного полотна, збільшується подуктивність картоноробної машини, зменшується витрати електроенергії. Аналіз даних показує, що комбінований прес (рис.1) ефективніший при зневоднені полотна перед пресом і дозволяє отримати сухість до 25- 30%. Таким чином комбінований прес можна використовувати як перший прес КРМ. Розрахунки показують ща вартість і експлуатаційні витрати комбінованого преса не перевищують 60% вартості і витрат на експлуатацію відсмоктую чого вала.

Мельник О.П., Леонов О.С.