Визначення зусиль у шестеренному насосі під час перекачування високов’язких розплавів полімерів

Анотація

Установлено сили, що діють у шестеренному насосі під час перекачування високов’язких розплавів полімерів. Наведено методику розрахунку силових параметрів шестеренного насоса.

ШВЕД М. П., к.т.н., доц.; ШВЕД Д. М., асп.; ПЕТРЕНКО О. В., студ.