Аверіна Т. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Аналіз сучасних проектів автоматизації технологічних процесів хімічної,
  нафтопереробної промисловості засвідчує актуальність проблем забезпечення
  потрібного рівня надійності на етапі проектування систем автоматизації та
  підтримання його на етапі експлуатації.

  Переглянути
 • Дослідження якості апроксимації динамічних властивостей технологічних об’єктів

  У дослідженні динамічних властивостей технологічних обєктів вихідні дані про них зазвичай подаються у вигляді результату фізичного чи математичного експерименту: набору значень вхідного сигнала x(t) і синхронно з ним зафіксованого вихідного – реакції обєкта y(t). Однак у результатах вимірювань як вхідного, так і вихідного сигналів, окрім корисного сигналу, завжди присутній похибки та «шуми» вимірювань, що погіршує якість апроксимації.

  Переглянути
 • РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ»

  Можливості сучасних комп’ютерів дозволяють без проблем моделювати та
  досліджувати динамічні властивості реальних об’єктів (технологічних апаратів
  та їх груп), будувати для них різні характеристики.

  Переглянути
 • Підвищення надійності автоматизованих систем

  Досліджено надійність типових контурів системи автоматизації. Отримано виграш у надійності шляхом застосування структурного резервування різної кратності. Запропоновано використання структурного елементного резервування за умови, що система є відновлюваною.

  Reliability of contours of the automation system was investigated. Winning of reliability is got at the use of the structural backuping of different multiplicity. It is suggested to use the structural feature-based backuping on condition that the system is repaired.

  Переглянути
 • Комп’ютерне моделювання систем цифрового керування аналоговими об’єктами

  Запропоновано алгоритм розрахунку систем безпосереднього цифрового керування аналоговим об’єктом за допомогою методів, розроблених для аналогових систем.

  Переглянути
 • Ідентифікація аналогового об’єкта у складі системи з цифровим регулятором

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати дискретну систему автоматичного регулювання з аналоговим об’єктом, отримавши за його часовою характеристикою дискретну передатну функцію.
  Ключові слова: апроксимація, демодулятор, дискрети, дискретна передатна функція, розширена матриця, цифровий регулятор.

  The developed algorithm allows to calculate the discrete automatic control system which a continuous object. For an object a discrete transmission function is formed by his temporal characteristic.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КРАТНОСТІ РЕЗЕРВУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

  Розглянуто метод визначення кратності резервування технічних засобів автоматизації, який базується на розв’язуванні задачі оптимізації за наявності обмежень. Запропоновано економічний критерій оптимальності, одержано цільову функцію, яка визначає залежність критерію від характеристик надійності окремих засобів автоматизації, кратності їхнього резервування та економічних втрат від відмов.

  Переглянути