Анохіна Є. О

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕЛЬ І МЕТОДИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАМОВЛЕНЬ

  В керувані сучасним підприємством виділення підсистеми оперативного
  керуваня здійснюється на основі єдності задач оперативного забезпечення
  ритмічності виробничого процесу за раціонального використання ресурсів.
  Сучасний рівень розвитку виробництва характеризується широким
  впровадженням робототехнічних комплексів і автоматизованих систем
  керуваня, що вимагає розроблення методів керуваня устаткуванням з
  програмним керуваням і комплексами автоматизованих агрегатів. До складу
  гнучких автоматизованих комплексів входять автоматизовані лінії з
  транспортними роботами різного призначення. До цієї групи відносять,
  зокрема, лінії електрохімічної обробки виробів, які набувають все більшого
  значення в багатьох галузях промисловості.

  Переглянути