БИКОВЕЦЬ Д. П

Сортировать по умолчанию названию
 • ВАКУУМ-ФОРМУЮЧИЙ ЦИЛІНДР КРМ

  Папероробна машина складається з сіткової, пресової, сушильної і обробної частин. Також до неї відносяться машинний басейн для акумулювання паперової маси перед подачею на машину, устаткування для рафінування, розмелу і очищення маси, насоси для подачі води і маси, вакуумні насоси, басейни оборотної води, припливно- витяжна вентиляційна система та контрольно-вимірювальні прилади. Сіткова частина призначена для формування і зневоднення паперового полотна та включає напірний ящик і сітковий стіл. Напірний ящик призначений для рівномірного і безперервного напуску маси на сітку по всій її ширині. В даний час широко застосовуються закриті напірні ящики, в яких необхідний напір маси створюється тиском повітряної подушки. Паперова маса на сітку виливається за допомогою напускного пристрою, що забезпечує вихід її з однаковою швидкістю і в однаковій кількості по всій ширині сітки, подачу маси спокійним потоком, без перехрещування струменів, завихрень і згустків. Сітка є найголовнішим елементом сіткового столу. На ній відбувається формування паперового полотна з паперової маси. За допомогою сітки наводяться в рух грудний вал і всі інші валики сіткового столу. При виконанні технологічних функцій сітка піддається інтенсивному механічному й хімічному впливу, тому вона повинна мати достатню міцність на розрив, вигин, стирання і бути кислотостійкою. Вона повинна мати непогану водопропускну здатність і високу щільність, щоб менше дрібних волокон йшло із зворотною водою і було менш помітним маркування паперу (відбиток сітки на боці полотна паперу, що стикається з сіткою при формуванні). У сучасних швидкохідних папероробних машинах використовують гідропланки та відсмоктуючі ящики. Це забезпечує якісне формування структури полотна паперу при більш інтенсивному процесі його зневоднення. Сіткова частина — нескінченна сітка (виткана з ниток різних сплавів міді або синтетичних матеріалів). Привід сітки здійснюється від гауч-валу. На нових машинах, що мають вакуум-пересмоктуюючі пристрої, приводним є також ведучий вал сітки. Щоб паперова маса не стікала, по краях сітки встановлюються обмежувальні лінійки. Зневоднення паперової маси і формування полотна паперу відбуваються за рахунок вільного стікання і відсмоктуючої дії вакуум ящиків та регістрових валиків. Для здобуття одноріднішого полотна паперу в подовжньому і поперечному напрямах, при швидкості машини не більше 300 м/хв., регістрова частина інколи піддається трясінню в поперечному напрямі. Подальше зневоднення відбувається над відсмоктуючими ящиками під дією вакууму, що створюється спеціальними вакуумними насосами. При виробленні високосортних паперів над ними часто встановлюють легкий вирівнюючий валик (егутер). Він служить також для нанесення на папір водяних знаків. Після цього полотно паперу містить ще порівняно багато вологи (88—90%), для видалення якої сітка разом з полотном паперу проходить над гауч-валом (на тихохідних машинах це гауч-прес), який має від однієї до трьох відсмоктуючи камер. Гауч-вал — перфорований порожнистий циліндр з бронзового сплаву або нержавіючої сталі (площа перфорації складає близько 25% поверхні валу). Всередині корпусу знаходиться нерухома вакуумна камера з графітовими ущільненнями, які пневматично притискаються до внутрішньої поверхні циліндра. Вакуумна камера сполучена з вакуумним насосом, що безперервно діє. Гауч-вал завершує формування і знезводнення (до сухості 18—22%) полотна паперу на сітці. Для виготовлення паперу і картону використовують два типи папероробних машин: плоскосіткові та круглосіткові. Перші використовуються для виробництва паперу, другі - картону. Основна відмінність машин полягає в тому, що в плоскосіткових машинах формування паперового полотна здійснюється на рухомій горизонтальної сітці, а в круглосіткових - полотно формується на поворотній циліндричної сітці. Схему круглосіткової КРМ наведено на рис.1. Круглосіткові столи являють собою вершину інженерної думки (на даний момент), займають набагато меншу площу, в порівнянні з плоскосітковими столами, маюсь високу швидкість та велику продуктивність. Тому доцільно проводити розробку круглосіткових столів в напрямку підвищення швидкості, а отже і продуктивності, зниження енерговитрат, підвищення сухості та покращення якості паперу на кінці формування.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАКУУМ-ФОРМУЮЧОГО ЦИЛІНДРА КРМ

  Папероробна машина складається з сіткової, пресової, сушильної і обробної частин. Також до неї відносяться машинний басейн для акумулювання паперової маси перед подачею на машину, устаткування для рафінування, розмелу і очищення маси, насоси для подачі води і маси, вакуумні насоси, басейни оборотної води, припливно-витяжна вентиляційна система, та контрольно-вимірювальні прилади. Сіткова частина призначена для формування і зневоднення паперового полотна та складається з напірного ящика і сіткового стілу. Напірний ящик призначений для рівномірного і безперервного напуску маси на сітку по всій її ширині. В даний час широко застосовуються закриті напірні ящики, в яких необхідний напір маси створюється тиском повітряної подушки. Паперова маса на сітку виливається за допомогою напускного пристрою, що забезпечує її вихід з однаковою швидкістю і в однаковій кількості по всій ширині сітки, подачу маси спокійним потоком, без перехрещування струменів, завихрень і згустків. Сітка є найголовнішим елементом сіткового столу. На ній відбувається формування паперового полотна з паперової маси. За допомогою сітки приводяться до руху грудний вал і всі інші валики сіткового столу. При виконанні технологічних функцій сітка піддається інтенсивному механічному та хімічному впливу, тому вона повинна мати достатню міцність на розрив, вигин, стирання і бути кислотостійкою. Вона повинна мати хорошу водопропускну здатність і високу щільність, щоб менше дрібних волокон йшло із зворотною водою і було менш помітним маркування паперу (відбиток сітки на боці полотна паперу, що стикається з сіткою при формуванні). У сучасних швидкохідних папероробних машинах використовують гідропланки та відсмоктуючі ящики. Це забезпечує якісне формування структури полотна паперу при більш інтенсивному процесі його зневоднення. Круглосіткові столи являють собою вершину інженерної думки (на даний момент), займають набагато меншу площу в порівнянні з плоскосітковими столами, мають високу швидкість та велику продуктивність. Тому доцільно проводити розробку круглосіткових столів в напрямку підвищення швидкості, а отже і продуктивності, зниження енерговитрат, підвищення сухості та покращення якості паперу при завершенні формування. Схему круглосіткової КРМ наведено на рис.1. Найчастіше на вакуум-формуючих пристроях використовують металеву сітку, яка спаюється на стику, але з стрімким розвитком індустрії почали використовувати різні полімерні матеріали, такі як фторопласт, кевлар, та інші ноу-хау. Недоліком металевої сітки є те, що вона може залишати незначне маркування, та сліди корозії, при недостатній сили натягу може проковзувати, має високий коефіцієнт тертя. За рахунок підвищеного тертя обмежується максимальна швидкість валу та збільшуються енергетичні витрати. При використанні полімерних матеріалів ці проблеми відсутні, оскільки полімерна сітка одягається на вал у вигляді труби та обтискається шляхом термічної обробки. При цьому відсутнє маркування, сліди корозії та невеликий коефіцієнт тертя. Це знижує енергозатрати та підвищує строк експлуатації, саме тому заміна сітки є найбільш актуальним та економічно обґрунтованим шляхом модернізації вакуум- формуючого пристрою.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  У пресах із поперечним фільтруванням води в сукні волога в результаті дії градієнтів тиску і температури переміщуються із паперового полотна в сукно, проходить сукно в поперечному напрямі і виходить із нього в жолобки чи глухі отвори пресового вала, а парова частина вологи конденсуться в сукні. Подальша задача дослідження полягає в знаходженні експериментальних коефіцієнтів та граничних і початкових умов.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ

  Паперова промисловість є однією із найбільш енергоємних. По всій лінії виробництва паперу найбільш енергоємною є сушильна частина. Для значної економії енергії застосовують гаряче пресування. Але кінетичні закономірності гарячого пресування недостатньо досліджені, розрахункові залежності відсутні. Тому дослідження процесу гарячого пресування з метою отримання кінетичних закономірностей є актуальним. Дослідження процесу гарячого пресування проводилося на лабораторній установці, що зображена на рисунку 1. В процесі дослідження вимірювали кінцеву сухість паперового полотна, температуру поверхні гарячого валу та час пресування. Метою дослідження було визначення впливу параметрів проведення процесу, а саме температури гарячого валу, лінійного тиску в захваті та часу пресування, на кінцеву сухість паперового полотна. Для дослідів в якості сировини використовувався папір 120 г/м2 [1]. Результати експерименту представлені на рисунках 2а, 2б, 2в та 3. На рисунках 2а, 2б та 2в видно, що на початку сухість стрімко зростає, а із збільшенням часу пресування знижується градієнт тиску і як наслідок крива міняє кут нахилу. Також показано, що із збільшенням лінійного тиску сухість збільшується. Зі збільшенням температури поверхні валу вплив зусилля притискання зменшується, так як відстань між кривими на графіках зменшується. Із збільшенням температури зростає тиск у захваті, для його утримування необхідно збільшити зусилля притискання до величини, яка заважатиме підійманню вала парою. На рисунку 3 показано вплив температури на сухість паперового полотна. З нього видно, що зі збільшенням температури поверхні валу швидкість пресування збільшується. При температурі валу 200 С сухість паперового полотна низька (47%) тому що при дослідженні зразки мали нижчу сухість (17%), це приблизно на 4% менша інших зразків.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВАЛА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Розроблено математичну модель гарячого вала для високотемпературного пресування паперового полот-на. Проаналізовано процес пресування на звичайних пресах і запропоновано шляхи його інтенсифікації. Отримані попередні дані для розрахунку промислового зразка гарячого вала.

  The introduction of high-temperature pressing of paper web in the cellulose and paper industry will dramatically reduce the cost of thermal energy to produce paper. Therefore, the investigation of the kinetics of heating the roll for high-temperature paper web pressing is relevant.
  The study dedicated to the kinetics of heating the roll and getting process parameters necessary for design of the industrial hot roll of the press.

  Переглянути