Бойко А. В

Сортировать по умолчанию названию
  • ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СОЄВОГО ПОРОШКУ З РОЗРОБКОЮ СУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

    Метою роботи є підвищення продуктивності лінії для виробництва соєвого порошку шляхом модернізації сушильного обладнання. В проекті розроблено сушарку псевдозрідженого шару, котел харчеварочний, роторно- пульсаційний апарат та виконано такі розрахунки: розрахунки сушарки (матеріальний, тепловий, гідродинамічний та конструктивний), розрахунки товщини стінок сушарки та котла, тепловий розрахунок котла, розрахунок потужності гомогенізатора, розрахунок вала та ротора гомогенізатора, розрахунок пневмотранспорта, розрахунок калориферів, гідравлічний розрахунок сушарки, розрахунок навантажень та переміщень диску, що обертається, а також розрахунки теплоізоляції для котла та сушарки. Проведено модернізацію сушарки псевдозрідженого шару. Модернізація полягала в тому, що газорозподільну решітку сітчастого типу було замінено на безпровальну решітку з колосниками у формі трикутних призм, що дозволило зменшити втрати продукту та збільшити продуктивність до 200 кг/год. Економічний ефект від проведеної модернізації склав 133 тис. грн. У результаті проведених патентних досліджень встановлено, що запропонований апарат, його складові частини відповідають умовам патентоспроможності по відношенню до розглянутих конструкцій. Встановлено, що спроектована лінія відповідає вимогам охорони праці та навколишнього середовища. Здійснені рекомендації щодо монтажу та експлуатації апаратів лінії. Для забезпечення заданих параметрів технології розроблено схему автоматичного керування котла харчеварочного, що передбачає регулювання процесу варіння. Також розроблено технологію виготовлення деталі типу вставка. Виконано креслення технологічної схеми виробництва; схеми автоматизації роботи харчеварочного котла; загального виду котла, гомогенізатора та сушильної установки, а також креслення головних складальних одиниць.

    Переглянути