Буренко Д. Г

Сортировать по умолчанию названию
  • ФЕРМЕНТЕР ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ

    Одним з основних і найреальніших шляхів забезпечення тваринництва білково-вітамінними концентратами є створення сучасного обладнання для виробництва кормових дріжджів [1]. Для інтенсифікації бродіння і скорочення часу зброджування застосовується часткова рециркуляція дріжджів (або зброджуваного середовища), наприклад, з останніх бродильних апаратів в перший при безперервному бродінні крохмалистих середовищ, що дозволяє підвищити концентрацію дріжджових клітин в рециркуляційному контурі і збільшити швидкість розведення в ньому, так як при цьому компенсується вимивання дріжджів з бродильної батареї і збільшується її продуктивність [2]. Існує декілька видів дріжджевирощувальних апаратів (ферментерів): малий апарат для вирощування чистої культури дріжджів; універсальний ферментер для засівних дріжджів; ферментер для вирощування кормових дріжджів, наприклад в піні безперервним способом (ферментер системи Лефрансуа ), рисунок 1. Дріжджевирощувальний апарат являє собою циліндричний відкритий зверху резервуар, з конічним днищем, що має повітропровод 1 з розтрубом, що подає повітря в кювету аерації, штуцером 2 для переливу дріжджового сусла в установку для механічного піногасіння (деемульгатор), штуцером 3 для подачі освітленої і охолодженої мелассногї барди в воронку. Крім того, апарат оснащений штуцерами для подачі та виходу холодної або гарячої води в плоский змійовик дифузора 8, штуцером 4 для подачі холодної води в кільцевий колектор з отворами для охолодження дріжджового сусла зрошенням, штуцером 5 для подачі пари, штуцером 6 для зливу залишків з апарату, а також штуцерами для подачі сірчаної кислоти, розчину солей, теплої або холодної води на розбавлення живильного середовища, жолобом 7 для збору охолоджуючої води з штуцерами для її спуску, верхнім 9 і нижнім 10 люками. Крім того в апараті передбачені місця для установки контрольно–вимірювальних приладів. Такий апарат працює наступним чином: живильне середовище, вода і розчини солей надходять безперервно в ферментер через відповідні штуцери і зливаються в кювету аерації по вертикальних трубопроводах. Повітря, необхідне для вирощування дріжджів, подається від турбоповітродувки по вертикальному повітроводу 1, звідти через розтруб і щілину між днищем апарату і кюветою повітря потрапляє в живильне середовище , захоплює його і солі що переливаються із собою через краї кювети і, перетворюючи рідину в піну, спрямовується до верху апарату. В апараті під дією потоку повітря створюється інтенсивна циркуляція середовища і сприятливі умови для швидкого зростання дріжджів. Для створення потоку циркулюючої емульсії в ферментері встановлений дифузор 8, у формі циліндра з водяною оболонню у вигляді плоского змійовика, в який надходить холодна вода на охолодження або тепла вода на нагрів рідини в апараті. Передбачено також зовнішнє охолодження апарату зрошенням. Холодна вода, омиває зовнішні стінки апарату, збирається внизу апарату в кільцеподібному жолобі і через відповідні штуцери відводиться. Отриманий продукт відводиться через штуцер 2, у днищі апарату, на подальшу переробку. Метою роботи є модернізація ферментера для інтенсифікації процесів тепло–масообміну та зменшення енергетичних витрат.

    Переглянути
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ ФЕРМЕНТЕРА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ

    Для розвитку й підвищення продуктивності тваринництва і птахівництва потрібні корми з вмістом повноцінного білка і вітамінів. За підрахунками спеціалістів, дефіцит такого білка становить понад 25% від загальної його потреби. Особливо перспективними у цьому плані є дріжджі. До їх складу входить близько 50% білків, життєво необхідні амінокислоти, вітаміни і мінеральні солі. Встановлено, що 1 т дріжджів щодо кормової цінності еквівалентна 100 т соломи, або 80 т силосу, або 120 т кормових буряків, або 3 т вівса[1]. Різноманітні ферменти, що містяться в дріжджових клітинах, каталізують і забезпечують складні, координовані між собою біохімічні реакції, які дають можливість цим клітинам розмножуватись з великою швидкістю. При оптимальних умовах культивування дріжджів можна з 1 кг пресованих дріжджів протягом доби виростити 512 кг біомаси (вологістю 75%), яка містить близько 100 кг білка[2]. Одним з основних і найреальніших шляхів забезпечення тваринництва білково-вітамінними концентратами є створення обладнання для виробництва кормових дріжджів. Процес виробництва кормових дріжджів складається з наступних стадій: приготування поживних середовищ та підготовка допоміжних матеріалів, отримання засівних дріжджів, отримання товарних дріжджів, виділення дріжджів, згущення, сушіння, упакування і зберігання. Дріжджові заводи, що виробляють кормові дріжджі, обладнані наступними типами устаткування: збірниками для зберігання сировини (патокової барди та ін.), допоміжних матеріалів, насосами для їх перекачування, теплообмінниками для живильного середовища, апаратами для вирощування чистої культури, засівних і товарних дріжджів, піногасниками, сепараторами, збірниками концентрату, сушарками, пакувальними автоматами і повітродувками. Меласна барда і поживні речовини зі збірника потрапляють в малий та великий апарати чистої культури, де відбувається вирощування дріжджів чистої культури. Із великого апарату чистої культури дріжджі подаються в дріжджевирощувальний апарат безперервного вирощування кормових дріжджів. Далі дріжджове сусло подається в сепаратори для відокремлення дріжджів суспензії від бражки. Після першого і другого ступеню сепарування дріжджі промивають в збірниках готового дріжджового концентрату, потім дріжджі потрапляють в сушарку. Відокремлений висушений продукт потрапляє в бункер, де зважується на автоматичних вагах.

    Переглянути