Бігун М. М

Сортировать по умолчанию названию
  • ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ З РОЗРОБКОЮ ПРЕСУ ЧП-63

    Метою роботи є проектування преса ЧП-63 для виробництва труб з поліетилену 020 - ПОлш. Трубна лінія на базі даного пресу дозволить випускати труби які мають ряд переваг у порівнянні з трубами з чавуну та сталі. В проекті розроблено прес ЧП-63. Виконано параметричні розрахунки преса при переробці поліетилену та ПВХ. Розраховано на міцність, стійкість та кручення черв'як, підібрано та обґрунтовано фланцеве з'єднання завантажувальної воронки та корпусу, вибрано підшипник. Обґрунтовано модернізацію установки шляхом заміни нагрівачів опору на індукційні, яка призвела до підвищення якості управління процесом екструзії і теплоенергетичними параметрами та економії втрат тепла в оточуюче середовище, та заміну головки трубної. Внаслідок цього збільшилась продуктивність установки на 33% при одночасному зменшенні енерговитрат та металоємності. Розрахунковий економічний ефект становить 158 тис. грн. на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція преса черв'ячного є патентноздатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі лінії та виконано відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування лінією. Розроблено технологію виготовлення втулки та пристрій для її точіння. Виконано креслення принципової схеми лінії, схема автоматичного регулювання, креслення преса черв'ячного, головки трубної, корпуса, воронки завантажувальної, черв'яка, втулки, патрона. За результатами роботи отримано патент України на корисну модель № 27461.

    Переглянути