Вiтюк Д. С

Сортировать по умолчанию названию
  • ПРОЕКТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА БЛОК СЕПАРАЦІЇ ГПС ТА АМІНОВОЇ ОЧИСТКИ ВВГ

    Неможливо недооцінити важливість нафтопродуктів, які у наш час є однією з найнеобхідніших людству промислових сировинних баз. Важливу роль відіграє паливо, зокрема газойлева фракція сирої нафти. Але ринкові умови виключають можливість використання прямогонного палива, яке не відповідає сучасним стандартам якості. Вирішенням даної проблеми є використання методу гідроочитки палива. Для захисту від сольових відкладень в трубках повітряних холодильників та корозії обладнання, що розташоване далі по потоку, а також розчинення аміаку, що утворився в реакторі гідроочистки, в ГПС подається промивна вода. В якості промивної води використовується відпарена вода з блоку відпарки кислої води секції амінової очистки тит.600 та вода, що виділяється в ємностях. Промивна вода в колектор ГПС та в кожний апарат АПО подається насосами. Частково охолоджена в теплообмінниках ГПС з температурою 170 С і тиском 5,89 МПа змішується з промивною водою в змішувачі і з температурою 147 С поступає на охолодження в АПО. Охолоджена в АПО до 55 С ГПС далі доохолоджується в водяному холодильнику Х-1002 до температури 45 С. Охолоджена ГПС після Х-1002 з тиском 5,81 МПа поступає в холодний сепаратор високого тиску в якому проходить відділення циркуляційного водневмісного газу від рідкої фази – вуглеводневого гідрогенізату та кислої води. ВВГ направляється на очистку від сірководню в абсорбер, гідрогенізат через теплообмінники відводиться на подальше розділення, а кисла вода виводиться за межі секції в блок відпарки кислої води секції амінової очистки тит.600. Неочищений ВВГ з верха сепаратора поступає на очистку в аміновий абсорбер , де очищається 30%-м водним розчином диетаноламіну (ДЕА). Ненасичений розчин ДЕА із секції амінової очистки з тиском 0,8 МПа і температурою 20 С поступає в ємність. Із ємності насосами через теплообмінник, де відбувається підігрів водяною парою, розчин ДЕА подається на верх амінового абсорбера в якості зрошення. Аміновий абсорбер – вертикальний циліндричний апарат, обладнаний 16 тарілками, каплевідбійником і відділенням для збору вуглеводнів. Очищений ЦВВГ зверху абсорбера поступає в сепаратор на прийомі циркуляційного компресора. Періодично, при зниженні концентрації водню, водневмісний газ скидається в паливну систему (в подальшому – на блок концентрації водню). В нижній частині абсорбера передбачений відсік для збору рідких вуглеводнів. Рівень вловлених в абсорбері вуглеводнів, що з періодичністю раз у день вручну відводяться в ємність вловлених вуглеводнів. З низу абсорбера насичений розчин ДЕА під власним тиском перетікає в ємність насиченого розчину аміну, де при тиску в 0,8 МПа проходить виділення розчиненого кислого газу та відділення від розчину аміну вловлених рідких вуглеводнів. Насичений амін під власним тиском відводиться в блок регенерації аміну секції амінової очистки, кислий газ скидається в колектор кислого газу, вуглеводні разом із вловленими в абсорбері періодично вручну скидаються в ємність-збірник. Ємність насиченого аміну - циліндрична горизонтальна, розділена внутрішніми перегородками на 2 частини – більшу за об‘ємом - відстійну, в яку поступає насичений розчин аміну і захоплені вуглеводні, і, меншу, для збору насиченого розчину ДЕА, в яку відстояний розчин перетікає під збірником вуглеводнів. В відстійній секції змонтовано збірник вловлених вуглеводнів. Метою роботи є проектування та удосконалення кожухотрубного холодильника з U-подібними трубами Х-1002, який в даній технологічній схемі служить для охолодження ГПС після АПО.

    Переглянути