ДОМІНОВА Г. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ЕКСТРУЗІЯ ТЕРМОПЛАСТІВ

  На сьогоднішній день в процесах екструзії найпоширенішим обладнанням є одночерв’ячні екструдери, на яких базується більшість технологічних ліній. У випадках, коли необхідна підвищена пластикація, введення домішок, фарбування, спінення, наповнення, переробка композиційних матеріалів чи вакуумування розплаву одночерв’ячні екструдери не завжди можуть забезпечити достатньо високий рівень переробки, із-за тісного взаємозв’язку процесів, які протікають в циліндрі екструдера, і неможливості їх оптимізації. З цією метою все частіше використовують каскадні екструдери, в основу конструкції яких закладений принцип розділення технологічного процесу на основні окремі операції з можливістю автономного керування ними. Це дозволяє встановлювати раціональні режими роботи виділених операцій при якісному веденні всього технологічного процесу. Під каскадом екструдерів як правило розуміють поєднання двох і більше екструдерів у різній послідовності. Слід зазначити, що у зв’язку з наростаючими вимогами до якості розплаву, його температурної та механічної гомогенності однією із важливих характеристик екструдера є його змішувальна здатність. Тому на першій стадії встановлюється розплавлювач-гомогенізатор (одно-, двочерв’ячний або дисковий екструдер), який відповідає даній вимозі, а на другій – дозуючий насос. Все частіше в цій якості використовується шестеренний насос, який має дві основні переваги у порівнянні з традиційним черв’ячним екструдером: • По-перше він згладжує пульсації потоку розплаву, викликані нерегулярними процесами в зонах живлення та плавлення, що дає можливість зменшити допуски на товщину, і таким чином економити матеріал та енергію на його перероблення. • По-друге комбінація шестеренного насосу і розплавлювача- гомогенізатора дає змогу зменшити сумарні витрати на переробку полімеру за рахунок зниження тиску в екструдері, внаслідок чого зменшується генерація надлишкового тепла [1]. Потужність приводу шестеренного насосу, який призначений для перекачування високов’язких розплавів полімерів витрачається на створення тиску та на подолання сил тертя. В нашому випадку сили тертя в зазорах досягають значних величин, тому при визначенні потужності необхідно враховувати вплив цих сил. Для визначення потужності, що витрачається на подолання сил тертя в насосі використаємо плоско-паралельну модель руху рідини в каналах шестеренного насосу. При цьому в плоских зазорах насосу рух рідини одно направлений,а в міжзубних впадинах шестерень відбувається циркуляція рідини. Для аналізу потужності в міжзубних впадинах необхідно розглянути компоненти швидкості по Vy та Vz . Якщо прийняти наступні припущення: - рідина вважається однорідною, нестисливою, ізотермічною та ізотропною; - течія вважається сталою та повільною, тому членами, які виражають прискорення можна знехтувати; - в’язкість є функцією температури та швидкості зсуву; - ширина каналу значно більше за його висоту; Таким чином запропонована залежність дозволяє визначати потужність в залежності від продуктивності, з врахуванням гідравлічної потужності, втрат на тертя у всіх групах зазорів та на циркуляцію розплаву у міжзубному просторі шестерень насосу.

  Переглянути
 • Енергоефективна екструзія термопластів

  Розглянуто методику розрахунку потужності каскадного дисково-шестеренного екструдера для перероблення високов’язких полімерів. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень.

  This article is about power calculation method for high viscosity fluid transferring through cascade disk-cog-wheel extruder. Analytic and experimental results have been mentioned in the article.

  Переглянути