ДУБІК Р. М

Сортировать по умолчанию названию
 • ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМИ ПРОЦЕСАМИ

  Розглянуто застосування середовища MATLAB та його розширень Control
  System Toolbox [1] для розв’язання задач оптимального керування, а також
  оптимальне керування для систем, які описуються диференціальними рівняннями.
  Приділено увагу оптимальному оцінюванню стану та стохастичному керуванню.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ РІДКИХ СИСТЕМ

  Екологічні проблеми постають перед людиною щодня. Однією з важливих
  екологічних проблем є забруднення токсичними компонентами води. Очищення
  води слугує механізмом до скорочення використання свіжої води.

  Переглянути
 • Робастна система керування процесом контактної мембранної дистиляції

  Вирішено задачу оптимального керування процесом контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним H регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • Моделювання контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності

  Для цілей керування розроблено математичну модель контактної мембранної дистиляції, що враховує невизначеності параметрів. Модель є нелінійною до температури розчину на виході з мембранного модуля, що обумовлено дифузією пари крізь пори мембрани.


  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations is developed, which takes into account the uncertainty of model parameters. The model is nonlinear with respect to the solution temperature at the outlet of membrane module, which is due to the diffusion of vapor through the membrane pores.

  Переглянути
 • Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції

  Для цілей керування розроблена математична модель процесу контактної мембранної дистиляції, що є нелінійною по відношенню до температури розчину на виході з мембранного модуля, яка пов’язана з дифузією пари крізь пори мембрани.

  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations which is nonlinear in relation to temperature of a solution on an output membrane unit that is caused diffusion pair in time of a membrane is developed.

  Переглянути
 • Проектування системи керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу

  Розв’язано задачу оптимального керування контактною мембранною дистиляцією за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним μ-регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути