Двойнос Д. Я

Сортировать по умолчанию названию
  • НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ТВАРИННИХ ПІДПРИЄМСТВ

    Розробка технології переробки рідких та твердих відходів тваринницьких підприємств є актуальним для охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження. Нова технологічна (рис. 1) схема передбачає видалення з відходів твердих речовин, біогумусу, сполук аміаку, та розкладання сірководню. Відходи подрібнюються та перемішуються у диспергаторі 1, тверда фаза відокремлюється у центрифузі, сушиться та частково спалюється у печі, димові гази з печі (позначено"7") використовуються для сушіння та спрямовуються до абсорбера, СО2 розчиняється у рідкій фазі відходів, зв'язує аміак, утворюючи твердий розчин карбамату. Гумус відокремлюється у сепараторі (потік позначено "11"), а вода із розчиненим сірководнем потрапляє у десорбер, який працює із зниженим тиском. Сірководень спалюється у печі, окислюючись до води та окислів сірки. Запропонована технологічна схема дозволяє зменшити вміст аміаку та сірководню у відходах та отримати концентрат гумусу та розчин карбамату, які у подальшому можуться біти використані як добрива і мають сприйнятні органолептичні показники. Висновок: нова технологічна схема є перспективною, найбільш актуальними є процеси зв'язування аміаку у абсорбері, сепарація гумусу та десорбція сірководню, тому остаточне рішення по апаратному оформленню цих процесів вимагає теоретичного та експериментального їх дослідження.

    Переглянути
  • СЕПАРАТОР ВОЛОГОГО ПАРУ У СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ

    Аміак один з найважливіших продуктів хімічної промисловості, більша частина аміаку, що отримується використовується для виготовлення азотних добрив та інших промислово важливих речовин, тому його синтез є важливим питанням сьогодення. Важливим етапом у виробництві аміаку є відділення вже сконденсованого рідкого аміаку та його вивід до збірнику рідкого аміаку для подальшого використання. З випарника танкові гази та сконденсований аміак поступають у сепаратор для відділення рідкого аміаку [1]. В технологічній схемі виробництва аміаку продуктивністю 1360 т/добу елементом відділення рідкого аміаку є сепаратор вологого пару. Метою роботи є модернізація існуючого сепаратора вологого пару [2] шляхом введення нового конструктивного елемента – перфорованої насадки, за рахунок чого досягається зміна потоку та збільшення гідродинамічного опору. Сепаратор вологого пару працює наступним чином: газорідинна суміш подається через патрубок 4 до нижньої частини конічного завихрювача 3. Потік газорідинної суміші потрапляє до перфорованої насадки 2, де змінюється напрямок потоку, внаслідок чого краплі рідини під дією сил інерції потрапляють на стінки та стікають вниз до патрубку 6,а сухий пар виводиться через патрубок 5. Крім того, збільшення гідродинамічного опору у спеціальній перфорованій насадці призводить до зменшення гідростатичного тиску газу після сепаратора, та випаровування залишків рідини (дрібні краплі у потоці). На рисунку 1 зображено модернізовану конструкцію сепаратора вологого пару, конічна насадка 2 має спеціальну конструкцію отворів, - вони виконані у вигляді надрізів, та загнуті у протилежну до тангенціального руху газорідинного потоку. Висновок: запропонована конструкція сепаратора вологого пару забезпечує більш повну сепарацію газорідинного потоку, збільшення гідродинамічного опору, зменшення гідростатичного тиску після апарату, що відповідно покращує процес відділення рідкого аміаку з газорідинної суміші. На основі отриманих висновків було подано заявку на корисну модель та виконуються роботи з ескізного проектування нової конструкції сепаратора вологого пару.

    Переглянути