Драгузя К. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ШАРНІРНІ ПІДШИПНИКИ.

  Шарнірні підшипники - це підшипники ковзання, внутрішні і зовнішні кільця яких мають поверхні ковзання сферичної форми. Вони призначені в основному для компенсації неспіввісності вала і корпуса. За способом змащування робочих поверхонь їх можна розділити на дві групи: такі, що вимагають підведення мастила (з поверхнею ковзання сталь-сталь), призначені для сприйняття знакозмінних важких, ударних або статичних навантажень, які виготовляються зі сталей ШХ15, ШХ15СГ, 95Х18Ш і самозмащувальні (з поверхнею ковзання сталь-металофторопласт, сталь- органоволокніт), призначені в першу чергу для сприйняття великих навантажень постійного напрямку при невеликих швидкостях ковзання. Їх застосовують в вузлах з підвищеними вимогами до довговічності і виготовляють зі сталей ШХ15, 95Х18Ш, 12Х18Н9Т. Серійні підшипники роботоздатні при температурі до + 120 ° С.

  Переглянути
 • КІВШОВА ГРАВІЄ-ПІСКОМИЙКА

  Ківшова гравіє-піскомійка - це спеціальне обладнання, яке призначене для видалення глинистих і вапняних відкладень з метою підвищення якості гравію та піску, особливо при виробництві скла. Крім того, сучасні гравіє-піскомийки можуть використовуватися для дезінтеграції та відмивання рудної сировини. Під час роботи за допомогою приводу здійснюється повільне обертання барабана. Гравій або пісок надходить в промивальну ванну, де підхоплюється лопатями барабана. Завдяки постійному перемішуванню, відбувається тертя складових, за допомогою чого всі домішки і наліт з поверхні матеріалу видаляються і потім зливаються з водою через сітку на внутрішній стороні барабана. Досягнувши верхньої точки, матеріал плавно скочується в приймальний лоток і подається на конвеєр. Подібні установки вимагають незначних енергетичних затрат і витрат води. Привід ізольований від води, що підвищує надійність обдаднання.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАЗУТУ УСТАНОВКИ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

  Рідке паливо одержують, головним чином, у результаті переробки нафти - єдиного рідкого пального, яке одержують з копалин. Нафта утворюється із залишків рослинних і тваринних мікроорганізмів на дні давніх морів і являє собою маслянисту рідину жовтого чи темно-коричневого, а іноді і чорного кольору, у залежності від її складу. Продуктами переробки нафти є високоефективні палива, мастильні і спеціальні олії, бітуми, парафін, сажа й ін. З продуктів нафтопереробки виробляють пластмаси, синтетичні волокна, каучук, барвники, миючі засоби, отруйні хімікати. Технологія первинної переробки нафти включає в себе наступні етапи: дистиляція, ректифікація. Процес розділення нафти на паливні, а мазуту на масляні дистиляти відбувається так: нафта, що подається помпою 7, проходить через теплообмінники дистилятів 6 і далі у невелику випарювальну колону 8, звідки газоподібна частина нафти надходить у ректифікаційну колону, а головна маса – у трубчасту піч 1. У печі нафта нагрівається і частково випаровується. Суміш випаруваної нафти та її частина, що не випарувалася, надходить в ректифікаційну колону 2. У ректифікаційній колоні відбувається розділення пари нафти на фракції. Продуктами такої переробки є: вуглеводневий газ, бензинова, гасова, дизельна фракції та мазут. Мазут нагрівають у вакуумній трубчастій печі 9, що дозволяє знизити температуру кипіння та випаровувати без розщеплення масляні фракції. У ректифікаційній колоні 5 одержують вакуумний газойль. Залишок – гудрон, після відповідної очистки використовують для виготовлення високов’язких (залишкових) масел. Для забезпечення енергоефективності виробництва нафтопродуктів необхідно досягти оптимального балансу процесу теплопередачі на кожній стадії процесу, особливо це стосується лінії охолодження важких фракцій, зокрема, мазуту, адже теплова енергія, накопичена в лінії мазуту може бути рекуперована і використана для підготовки сировини для процесу ректифікації, що суттєво здешевить затрати на виробництво кінцевого продукту.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАЗУТУ УСТАНОВКИ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

  Мазут відіграє важливу роль в промисловості та житлово-комунальному господарстві. Його використовують в якості палива для парових котлів, котельних установок і промислових печей. Технологія виробництва мазуту відноситься до тепло-масообмінних процесів і є результатом переробки нафти (ректифікації). При цьому вихід мазуту складає близько 50% по масі в розрахунку на вихідну масу нафти. Мазут піддають подальшій переробці, відганяючи під вакуумом дистиляти, які википають в межах 350-500°С із подальшим охолодженням мазуту, що важливао для термічного крекінгу і коксування, у виробництві залишкових мастильних масел і гудрону [1]. Метою роботи є модернізація холодильника для мазуту. Найбільш раціонально для охолодження мазуту використовувати кожухотрубні теплообмінники, головною задачею яких є зменшення температури продукту до належної для подальшої переробки або застосування в певних цілях. Тому, доцільніше використовувати кожухотрубні теплообмінники з найбільшою поверхнею контакту. Суть модернізації полягаєв тому, що на зовнішніх поверхнях теплообмінних труб розташовуємо виступи у вигляді пірамід (рис.1), матеріал яких має більшу теплопровідність за матеріал цих труб. Обладнання теплообмінних труб рельєфною поверхнею, виконаної у вигляді пірамід, розташованих на зовнішній поверхні теплообмінних труб, спрощується і здешевлюється виробництво теплообмінних елементів зі штучними турбулізаторами потоку в міжтрубному просторі, виключає механічний вплив на поверхню труб. Самі ж елементи для турбулізації виконані із полімерного композиційного матеріалу, наприклад, CoolPoly (теплопровідность =40 Вт/м·K) [2], що має меншу теплопровідність за матеріал теплообмінних труб. Елементи розташовувані ззовні труб, що обумовлено співвідношенням коефіцієнтів тепловіддачі середовищ, які знаходяться в трубному 1 і міжтрубнму 2 просторі. Ефективність методу інтенсифікації слід оцінити співвідношенням між ростом тепловіддачі (Nu/Nu0) і коефіцієнтами опору (/0). Ефективність теплопередачі зростає, якщо його застосування супроводжується інтенсифікацією теплообміну зовні труб коли 2>>1, а також збільшенню загальної площі теплообміну за рахунок поверхні рельєфної зони.

  Переглянути