Запривода А. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ АДАПТАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ

  Модель управління, отримана з використанням методики імітаційного
  моделювання, дозволяє адекватно відобразити зв’язок керувальних дій і
  вихідних змінних випарної установки в певному діапазоні зміни режимів її
  роботи в припущенні, що параметри об’єкта незмінні в часі. Дослідження,
  виконані автором на базі виробничих даних, а також матеріалів літературних
  джерел дають підставу вважати, що випарна установка (ВУ) − об’єкт
  нестаціонарний, тобто спостерігається дрейф у часі її характеристик. Причина
  появи дрейфу − наявність неконтрольованих впливів, значення яких не можуть
  бути враховані при створенні математичного опису. До таких дій належать,
  наприклад, величина теплового потоку через стінки грійної камери, сольовий
  склад вихідного розчину, старіння обладнання та ряд інших чинників. У зв’язку
  з тим, що отримана модель ВУ використовується для управління цим об’єктом,
  необхідно, у міру вступу нових даних, коректувати модель.

  Переглянути