КАЛЮЖНИЙ В. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ДИНАМІЧНІ РІВНЯННЯ НЕКЕРОВАНОГО ПЛОСКОГО РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА

  У кінематиці було показано, що плоскопаралельний (плоский) рух твердого тіла характеризується рухом плоскої фігури в її площині, що цей рух можна розкласти на поступальний рух разом з полюсом і на миттєвий обертальний рух навколо полюса. У деяких задачах динаміки за полюс раціонально вибирати центр мас С тіла. Плоскопаралельний рух характеризується трьома незалежними між собою параметрами, і динамічними рівняннями. Рівняння некерованого плоского руху тіла легко отримати з рівнянь (1). Оскільки в разі плоского руху тіло має три незалежних параметри, то з шести рівнянь (2) лише три виражають співвідношення, яким мають задовольняти зовнішні сили, щоб плоский рух був динамічно можливий. Співвідношення (3) свідчать про те, що при 0, xz I  I yz  0 проекції головного моменту зовнішніх сил , e e M M Ox Oy залежать від кінематичних параметрів руху тіла. Це означає, що для здійснення у загальному випадку плоского руху тіло має бути або керованим, тобто моменти e MOx i e MOy мають формуватися штучно вимірюванням z і d z dt  та перетворенням їх, або на нього треба накласти відповідні в’язі, але тоді це буде вже невільний рух тіла. Таким чином, для здійснення вільного плоского руху тіла потрібно, щоб маса тіла була розподілена симетрично відносно площини руху O  , яка проходить через центр мас С тіла (тоді 0 xz yz I I   ), початкові швидкості всіх точок тіла були розміщені в площинах, що паралельні площині руху, головний вектор зовнішніх сил лежав у цій площині, а головний момент був перпендикулярний до неї.

  Переглянути
 • ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЙ «СИЛА-СТРУМ» У МЕХАНІЦІ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ

  Розглядувана в роботі аналогія «сила-струм» побудована на використанні першого закону Кіргофа: алгебраїчна сума струмів, що збігаються у вузлі, дорівнює нулю. Розглянемо лінійне електричне коло з N парами вузлів. За узагальнену електричну координату приймемо напругу U. В цьому випадку, згідно з електродинамічними аналогіями в системі з одним степенем вільності. Отже, електричні кола з послідовним з’єднанням елементів і паралельним з’єднанням елементів є аналогом однієї й тієї самої механічної системи. Це означає, що кожній ланці з паралельним з’єднанням елементів можна поставити у відповідність ланку з послідовним з’єднанням відповідних елементів. Такі електричні ланки , які є аналогом однієї й тієї самої механічної системи, називають дуальними.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ НАСАДКОВОГО АБСОРБЕРА У ПРОЦЕСІ ОДЕРЖАННЯ АЦЕТИЛЕНУ З РЕАКЦІЙНИХ ГАЗІВ

  Розглянуто та проаналізовано математичну модель насадкового абсорбера у процесі виготовлення ацетилену з реакційних газів, у якому проходить основний процес насичення ацетилену. Одержано систему диференційних рівнянь для подальших досліджень.


  There are many different ways to produce acetylene. Among them, such as manufacturing out of calcium carbide, pyrolysis of hydrocarbons and gas separation from gases which consist acetylene. All of these technologies are based on chemical or mass transfer processes, etc. However, they are energy consuming and pour on the environment. Production using pyrolysis spends a lot of heat in the process of selection of the product, so there is an opportunity to significantly improve the technical and economic performance using plasma process, but these measures have not been ever brought in real life. If we consider the process of production of reactive acetylene gas using dimethylformamide, it is certain that a large amount of dimethylformamide can spend to achieve the level of concentration in the reaction of acetylene gas. Only the following reasons, the quality of the incoming gas mixture can vary significantly. In this regard, we seek such factors by which the process will be more meet feasibility requirements and reduce the impact on the environment.

  The manufacture of acetylene gas from the reaction gases is designed to produce high quality acetylene by mass transfer processes taking place in absorbers.

  The process of mass transfer in the absorber is one of the most important steps in being saturated with acetylene production cycle. Production of acetylene from the reaction gas is the most economical way of obtaining acetylene because all unused products in the process of returning to a pure storage, where they can be used again in the process. The research on real objects is expensive, very difficult and dangerous, so this improvement is relevant and necessary.

  To solve the problems of design of process equipment, synthesis and study of control systems the challenge of obtaining the mathematical model of the process object that best reproduce the properties of real prototype to a wide range of operation. For this purpose, a mathematical model is needed, which would most closely corresponds to the actual and also based on the complexity of the device and the usage of simplifications, which could be neglected .

  Today we know a few models of packed absorbers, including regression models and mathematical models are based on the theory of fuzzy logic and fuzzy set theory. However, most of them do not allow simulating the dynamics of the process, and thus make it impossible to optimize dynamic processes.


  Переглянути