КВАША М. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗМІШУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ В РОТОРНОМУ ЗМІШУВАЧІ

  Приготування сумішей на основі полімерів та еластомерів є трудомістким і енергоємним процесом. При сучасному розвитку суспільства виникає потреба в збільшенні об’ємів перероблення пластмас і гум у вироби. Для підвищення продуктивності і ефективного використання енергоресурсів необхідно точно знати час на приготування тієї чи іншої композиції. Це дасть змогу скоротити тривалість циклу змішування без втрати якості отриманої суміші, і як наслідок підвищення продуктивності. Для аналізу складу суміші застосовують методи статичного і нестатичного дослідження. Оцінку якості змішування за допомогою статистичних критеріїв здійснюють обробленням даних, отриманих під час аналізу проб, відібраних у масі готової суміші. Як міру відхилення реальної суміші від стану ідеальної використовують критерій Лейсі, індекс змішення, інтенсивність розділу та коефіцієнт неоднорідності [1]. За допомогою перших двох критеріїв визначають ступінь наближення до граничного технологічно можливого стану випадкової суміші, одержуваної за умови нескінченно тривалого оброблення. Останні же два критерії являють собою порівняння з ідеальним станом суміші. Застосування статистичних критеріїв потребує виконання вимірювань на реальних сумішах і не дає можливості безпосередньо за їх участі прогнозувати результат змішування теоретично. Використання нестатистичних критеріїв, які ґрунтуються на визначенні деформації, накопиченої розплавом, температурної неоднорідності розплаву дозволяють з високою точністю визначити час необхідний на змішування без проведення вимірювань на реальних сумішах[2]. Оптимальне значення загальної деформації зсуву γΣ, яка забезпечує одержання композиції високої якості і встановлена численними дослідами, становить 2000…2500 [1, 2]. Тоді тривалість змішування t, необхідна для накопичення деформації γΣ матеріалом загальною масою MΣ, що перебуває у змішувачі, становить [8] Підставляючи значення середньої швидкості зсуву в змішувальній камері, обчислене за формулою (3), у залежність (2), можна визначити тривалість приготування композиції в роторному змішувачі.

  Переглянути
 • Конструктивне оформлення ущільнень роторів роторних змішувачів

  Розглянуто конструкції ущільнювальних пристроїв роторів роторних змішувачів закритого типу. Проаналізовано їхні переваги й недоліки. Показано, що існує проблема контролю стану ущільнювальних пристроїв під час роботи змішувачів.

  Designs of seal devices of internal mixer rotaries are considered. Their advantages and lacks are analyzed. It is shown, that there is a problem of the control over a condition of seal devices in an operating time of mixers.

  Переглянути