КОГУТЕНКО Н. А

Сортировать по умолчанию названию
  • ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ СОЛОМИ СОРГО БАГАТОРІЧНОГО У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ

    Для виробництва паперу і картону в якості основної сировини використовуються волокнисті напівфабрикати (ВНФ) із деревини та недеревної рослинної сировини [1]. Одним із представників недеревної рослинної сировини є сорго багаторічне, яке характеризується високою щорічною продуктивністю зеленої маси. Мета роботи — одержання ВНФ із сорго багаторічного нейтрально- сульфітним способом делігніфікації та використання у композиції паперу. Для проведення лабораторних варінь стебла сорго багаторічного відділялися від листя і подрібнювалися до розмірів 15-20 мм. Дослідами встановлено, що вміст лігніну в сировині становить 17,5 % від маси абсолютно-сухої сировини. Нейтрально-сульфітні варіння соломи сорго багаторічного проводили в кислотостійких автоклавах в гліцериновій бані за співвідношення у варильному розчині Na2SO3:Na2СO3 - 5:1. Вміст загального SO2 складав 27 г/дм3 - С, тривалість - 60 хв. За досліджених умов варіння, ВНФ мав наступні характеристики: вихід - 59,84 %, вміст залишкового лігніну - 2,49 % від маси абсолютно-сухої сировини, міцність на розрив - 9774 м, міцність на злам при багатократних перегинах - 485 ч.п.п., опір продавлювання - 488 кПа, опір роздиранню - 540 мН. Одержаний нейтрально-сульфітний ВНФ із сорго багаторічного було використано для отримання лабораторних відливок паперу для гофрування в композиції з макулатурою марки МС-5Б-3. Зразки паперу виготовлялися масою 125 г/м2 не проклеєними різного композиційного складу з попереднім розмелюванням волокнистої маси до ступеня млива 35 2 0ШР. Результати досліджень показали, що використання нейтрально- сульфітної целюлози із сорго багаторічного в композиції з макулатурою марки МС-5Б-3 в кількості 75 % від маси абс. сухої сировини дозволяє одержати папір для гофрування марки Б1, а в кількості 50 % – марки Б2, який відповідає усім вимогам ГОСТ 7377-85. Нейтрально-сульфітну целюлозу, одержану ступеневим варінням з концентрацією 30 г/дм3 , тривалістю 60 хв при температурі 120 оС і 30 хв при температурі 180 оС з виходом 62,75 % і вмістом залишкового лігніну - 2,49 % вибілювали без використання шкідливих хлорвмісних сполук за схемою Q-П-К: де Q – обробка недеревної целюлози трилоном Б; П – пероксидне вибілювання з витратами Н2О2 3 % від маси абс.сух. сировини; К- кислотування. Після вибілювання білість целюлози склала 84 %. Практичну придатність одержаної вибіленої целюлози випробувано у виробництві офсетного паперу. Зразки паперу виготовлялися масою 70 г/м2 з розмеленої маси до ступеня млива 35 2 0ШР з різним співвідношенням у композиції сульфатної хвойної целюлози і целюлози із сорго багаторічного. Встановлено, що використання в композиції офсетного паперу 30 % вибіленої нейтрально-сульфітної целюлози дозволяє одержати лабораторні зразки офсетного паперу №2 марки А згідно ГОСТ 9094-89. Проведені дослідження показали, що ВНФ, одержані нейтрально- сульфітним способом делігніфікації з соломи маловивченої рослини – сорго багаторічного можуть бути використані у виробництві паперу для гофрування та офсетного паперу.

    Переглянути
  • Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного

    Досліджено вплив технологічних параметрів нейтрально-сульфітної делігніфікації сорго багаторічного на фізико-механічні показники одержуваних волокнистих напівфабрикатів (ВНФ). Показано, що використання ВНФ у композиції паперу для гофрування покращує його показники якості. Доведено можливість використання вибілених ВНФ у композиції офсетного паперу зі зменшенням його собівартості.

    Переглянути