КОЛОМІЄЦЬ Т. В

Сортировать по умолчанию названию
  • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

    Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

    The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

    Переглянути