КОФАНОВА О. В

Сортировать по умолчанию названию
  • Раціоналізація використання нафторесурсів як засіб розв’язання проблем сталого розвитку країни

    Натепер ресурси нафти є головним джерелом для забезпечення потреб транспортної, хімічної та нафтохімічної промисловості. З метою раціоналізації використання нафторесурсів у статті запропоновано спосіб інтенсифікації первинної перегонки нафти при введенні добавок антиоксидантів – N-метил-N,N-біс-(3,5-ди-третбутил-4-гідроксибензил)аміну, 2,2´-метилен-біс-(4-метил-6-третбутилфенолу) і Боріну та отримано збільшення виходу цільового нафтопродукту.

    Переглянути