КРИСЕНКО Т. В

Сортировать по умолчанию названию
  • ВИКОРИСТАННЯ ФЛОКУЛЯНТІВ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ НИЗЬКОАКТИВНИХ СТОКІВ

    Розроблено нові методи отримання полікатіонітів при взаємодії амінів з епіхлоргідрином, акриловою кислотою та формальдегідом. Досліджено процеси катіонування поліакриламіду з використанням формальдегіду та аміаку або диметиламіну. Встановлено, що отримані низько-, середньо- та високомолекулярні флокулянти катіонного типу утворюють із гексаціанофератом калію малорозчинні комплекси при різних співвідношеннях реагентів в розведених розчинах. Показано, що полікатіонно-фероціанідні комплекси ефективно сорбують ізотопи Cs-137 та Sr-90 і забезпечують дезактивацію води при видаленні їх методом електрофлотації. Процес забезпечує ефективне очищення води при використанні відносно невеликих доз реагентів (3...20 мг/дм3).

    Переглянути