КУЗЬМІНА В. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПРОДУКТИВНОСТІ В ДИСКОВО- ШЕСТЕРЕННОМУ ЕКСТРУДЕРІ

  З метою покращення точності дозування в лініях для переробки полімерів все частіше використовують шестеренні насоси [1,2,3], які встановлюються між екструдером-розплавлювачем і формуючою головкою. Схема такого насосу представлена на рис. 1. В реальних умовах шестеренний насос або стримує надлишок розплаву, вирівнюючи пульсації продуктивності, або ж видає заданий об’ємний видаток відповідно до обертів. Це можливо при наявності компенсатора об’єму, який встановлюється між екструдером- розплавлювачем і шестеренним насосом. Перша складова формули (1) характеризує об’ємний видаток згідно теорії евольвентного зачеплення, друга і третя складові характеризують втрати продуктивності через зазори в насосі, які пов’язані з перепадом тисків на вході та виході з насосу, та рухом шестерень відносно нерухомих пластин, відповідно. З цих залежностей видно, що втрати продуктивності через зазори при низьких обертах складають 13%, а при високих – 5% від фактично розрахованої продуктивності. Аналіз втрат в різних зонах зазорів представлений на рис. 3 показує, що втрати в насосі залежать від розмірів насосу, а відповідно і від розмірів зазорів. Для другої і третьої зони зазорів, де градієнт тиску і вектор швидкості співпадають, зі зростанням числа обертів шестерень втрати продуктивності зростають. Для першої, четвертої та п’ятої зон зазорів, де ці вектори мають протилежну направленість, зі зростанням числа обертів шестерень втрати продуктивності зменшуються. Тому максимальні втрати будуть через другу і третю зони торцевих зазорів. Оскільки, з одного боку втрати продуктивності через зазор є небажаними, а з іншого, необхідно змащувати поверхні тертя, то величина зазорів h повинна становити 10–40 мкм, а частота обертів шестерень вибирається таким чином, щоб забезпечити гарантоване заповнення міжзубного простору в зоні низького тиску. Як правило, такі оберти для високов’язких розплавів полімерів не перевищують 60 об/хв. Таким чином, втрати продуктивності в шестеренному насосі залежать від розмірів насосу, від величини зазору та від частоти обертання шестерень. Один і той же насос дає нижчу точність дозування при низьких обертах, та більш точну при високих обертах шестерень. Таким чином розміри насосу повинні чітко вибиратись в залежності від заданого діапазону продуктивностей.

  Переглянути
 • Високоточне ресурсоощадне екструдування полімерів

  Розглянуто методику розрахунку продуктивності каскадного дисково-шестеренного екструдера при переробці високов’язких полімерів. Наведено результати експериментальних досліджень.

  This article is about design procedure of productivity of the cascade-disk gear extruder during the processing of high viscosity polymers. We are giving the results of experimental investigations.

  Переглянути