Календюк Я. В

Сортировать по умолчанию названию
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ГІДРООЧИЩЕННЯ ГАСУ

    Гідроочищення застосовується для десульфурації нафтових фракцій і їхньої стабілізації (зниження неграничних). Це головним чином широкі фракції, які використовуються для каталітичного крекінгу і риформінгу, а також масляні фракції низької якості, після легкого гідрування з яких можуть бути отримані високоякісні мастила. Мета процесу — видалення з нафтових фракцій, які містять сірчисті й азотисті сполуки, небажаних компонентів, що можуть або отруювати каталізатори, або погіршувати якість товарних нафтопродуктів. В якості каталізаторів застосовують оксиди або сульфіди нікелю, кобальту, молібдену. Температура процесу від 653К до 693К, тиск від 3 до 7 МПа. Технологічна схема зображена на рисунку 1. Сировина насосом 4 подається через теплообмiнники 8 i 6 до лiнiї змi-шування її зi заздалегідь нагрiтим у теплообмiнниках 10 i 5 водневим га-зом. Отримана газосировинна сумiш проходить змійовики печi 3 i з тиском від 4,2 до 4.4 МПа та температурою бпизько 653К (_^о)С надходить до реактора 1 з нерухо¬мим шаром катaлiзатора 2. Вийшовши знизу реактора, газопродуктова су¬мiш охолоджується в тeплообмiнниках 5 та 6 i подається до сепаратора 9. У високотемпературному (гарячому) сепараторi 9, суміш роздiляєтъ- ся при тиску близькo 3,8 МПa на piдкy i газопарову фази. Piдкa фаза це гiдроочищений гас з розчиненими в ньому газами i фракцiями бензину. Сyмiш газiв i пари пiсля виходу iз сепаратора 9 (сепаратор високого тиску) охо¬лоджується в теплообмiннику 10. Перед входом у теплообмiнник 10 у сумiш додається зконденсована вода з розчиненим iнгiбi¬тором корозii. Холодтльник повітряного охолодження використовують для конденсації і охолодження пароподібних і рідких середовищ , що використовуються в технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної та інших галузях промисловості. Аппарат складається з однієї секції, що складається з біметалічних труб, обдуваємих потоком повітря, який нагнітається осьовим вентилятором. Переваги: Економічність, висока ефективність використання (роботи), надійність, безшумність, відсутність другого теплоносія,низька вартість обладнання. Недоліки: Складність конструкції. Завданням роботи є проектування холодильника, що використовується для охолодження керосинового дистиляту повітрям.

    Переглянути
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГІДРООЧИЩЕННЯ ГАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ СЕПАРАЦІЇ

    Гідроочищення застосовується для видалення з нафтових фракцій, які містять сірчисті й азотисті сполуки, небажаних компонентів, що можуть або отруювати каталізатори, або погіршувати якість товарних нафтопродуктів. В якості каталізаторів застосовують оксиди або сульфіди нікелю, кобальту, молібдену. Гідроочищення гасу з використанням високотемпературної сепарації забезпечує зниження масової частки сірки в сировині – гасі – з 0.166 до менш ніж 0.001 %. Використовується в різних галузях виробництва, в тому числі і в нафтохімічній промисловості. Під час процесу гідроочищення виникає необхідність охолоджувати компоненти. В таких випадках використовують теплообмінники повітряного охолодження. Апарат складається із однієї секції, зібраної із біметалічних труб, що обдуваються потоком повітря, котре нагнітається осьовим вентилятором. В основу модернізації покладено завдання підвищення ефективності роботи теплообмінника повітряного охолодження шляхом пониження його аеродинамічного опір і інтенсифікування теплообміну в повітряних каналах. Поставлене завдання досягається установкою суміжних секцій під кутом 110- між великими гранями, а також розташування плоскоовальних труб в секціях відносно фронтальної площини теплообмінника. Теплообмінник містить секції 1 теплообмінних труб 2, розташованих рядами, виконаних з поперечним перетином у формі паралелограма і зістиковані по площині менших граней, причому площина стику розташована перпендикулярно фронтальній площині теплообмінника, а кут між великими гранями обернений вершиною до цієї площини рівний 110- . У середній частині труби мають обребрення і утворюють канали для циркуляції повітря. Впускні і випускні колектори кожної секції 1 за допомогою фланців сполучені з підводячим і відводячим колекторами, проходячими посередині секції. Робота теплообмінника полягає у наступному: охолоджуємий теплоносій через впускний колектор кожної секції поступає в теплообмінні труби, проходить по ним, обмінюючись при цьому теплом з повітрям через стінки труб, і відводиться з теплообмінника через випускні колектори. Головною перевагою апарата повітряного охолодження є використання повітря в якості охолоджуючого агента. Повітря – це екологічно чисте охолоджуюче середовище, яке не потребує додаткової обробки та дотримання чітких стандартів використання. Воно не викликає корозію, його запаси невичерпні і воно безкоштовне.

    Переглянути