Каракуца М. Г

Сортировать по умолчанию названию
  • ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ МІКРОКРИСТАЛІЧНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ ІЗ ВОЛОКОН КОНОПЕЛЬ

    Мікрокристалічна целюлоза (МКЦ) є продуктом хімічної деструкції целюлози, який має високий ступінь чистоти та високий вміст упорядкованої частини целюлози з кристалографічною орієнтацією макромолекул. МКЦ характеризується хімічною стійкістю, нерозчинністю у воді та в органічних розчинниках, відсутністю смаку, запаху та забарвлення, що дозволяє використовувати її в якості наповнювача, стабілізатора та емульгатора в харчовій, косметичній і фармацевтичній промисловості [1]. Україна відноситься до аграрних країн, де щорічно вирощують мільйони тон сільськогосподарських рослин, у процесі переробки яких утворюється велика кількість целюлозовмісних відходів, що є альтернативними джерелами сировини для одержання целюлози. Недеревна рослинна сировина, зокрема волокна конопель, характеризується значно підвищеним, порівняно з деревною, вмістом золи, що зумовлює необхідність проведення додаткових стадій обробки для зниження зольності МКЦ до рівня вимог стандартів [2, 3]. Тому метою дослідження є розробка технології отримання МКЦ із волокон конопель та оцінка її відповідності вітчизняним і міжнародним стандартам. Для досягнення необхідних показників якості МКЦ вихідну сировину обробляли за запропонованою технологією. Волокна конопель перед дослідженням очищали від костриці та подрібнювали до однорідних частин довжиною 3…5 мм. Для зниження вмісту мінеральних речовин попередню екстракцію подрібнених волокон конопель проводили розчинами КOH різної концентрації протягом 30…210 хв. за температури 95 °С та гідромодуля 10:1. Після цього з метою зменшення вмісту лігніну та мінеральних речовин провели процес варіння целюлози розчином мурашиної кислоти (85 %) та розчином Н2О2 (30 %) у співвідношенні 50:50 за гідромодуля 10:1 та температури 100 °С впродовж 60…210 хв. Наступною стадією був процес хелатування отриманої в результаті варіння целюлози розчином трилону Б з витратою 10 % від а.с.в. за температури 50 °С, рН = 3 протягом 30 хв. Для зниження ступеня полімеризації МКЦ провели гідроліз целюлози розчином CH2CООН та розчином Н2О2 у співвідношенні 50:50 протягом 90, 120 та 150 хв. за гідромодуля 10:1 та температури 100 °С.Отримані результати свідчать про те, що за показниками якості одержані зразки відповідають вимогам МКЦ за ступенем полімеризації та зольністю технічних умов [2], але потребують проведення додаткових обробок для зменшення вмісту мінеральних речовин для досягнення вимог міжнародних стандартів [3].

    Переглянути