Кичак Р. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ШАРНІРНІ ПІДШИПНИКИ.

  Шарнірні підшипники - це підшипники ковзання, внутрішні і зовнішні кільця яких мають поверхні ковзання сферичної форми. Вони призначені в основному для компенсації неспіввісності вала і корпуса. За способом змащування робочих поверхонь їх можна розділити на дві групи: такі, що вимагають підведення мастила (з поверхнею ковзання сталь-сталь), призначені для сприйняття знакозмінних важких, ударних або статичних навантажень, які виготовляються зі сталей ШХ15, ШХ15СГ, 95Х18Ш і самозмащувальні (з поверхнею ковзання сталь-металофторопласт, сталь- органоволокніт), призначені в першу чергу для сприйняття великих навантажень постійного напрямку при невеликих швидкостях ковзання. Їх застосовують в вузлах з підвищеними вимогами до довговічності і виготовляють зі сталей ШХ15, 95Х18Ш, 12Х18Н9Т. Серійні підшипники роботоздатні при температурі до + 120 ° С.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИПАРНОГО АПАРАТА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІТАМІНУ В12

  Найважливішою ділянкою теплової схеми будь-якого виробництва де виникає необхідність у концентруванні розчинів, є випарна установка, призначена для згущення розчину до концентрованого сиропу із заданим відсотком вмісту сухих речовин. Процес випарювання знайшов широке застосування в хімічній і харчовий галузях, а також при очищенні стічних вод від деяких токсикантів. При цьому досить часто доводиться зіштовхуватися з необхідністю випарювання термолабільних (термонестійких) розчинів – розчинів які при температурах випарювання втрачають свої властивості [1]. До термолабільних продуктів належить вітамін В12. Він використовується в біотехнології, а саме у технічній мікробіології та біоенергетиці, для вітамінізації кормів сільськогогосподарських тварин і птиці. Метою даного проекту є модернізація конструкції плівкового випарного апарата призначеного для концентрування розчину вітаміну В12. Технологічна схема виробництва концентрату втаміуВ12 представлена на рисунку 1. Технологічна схема виробництва включає в себе наступні основні стадії та операції: зброджування мелясної барди метаноутворюючими бактеріями; підкислення метанової бражки до рН 5,5 ... 6,5; упарювання метанової бражки; висушування; фасування кормового вітаміну В12. Барда може бути використана для метанового бродіння як середовище для культивування метаноутворюючих бактерій. При цьому в процесі метанового бродіння утворюються вітаміни, з яких особливе значення має вітамін В12. Задача модернізації полягала у зменшенні зношення стінок гріючих труб внаслідок ерозії. Поставлена задача вирішується зміною конструкції гріючих труб.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЛІВКОВОГО ВИПАРНОГО АПАРАТА З ВИСХІДНОЮ ПЛІВКОЮ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ РОЗЧИНУ ВІТАМІНУ В12

  Вітамін В12 має важливе значення і широко використовується в медицині та сільському господарстві, особливо в тваринництві. Процес виробництва вітаміну В12 включає такі основні стадії: зброджування мелясної барди метаноутворюючими бактеріями; підкислення метанової бражки до рН 5,5 ... 6,5; упарювання метанової бражки; висушування; фасування кормового вітаміну В12. Однією з найважливіших операцій є випарювання, тому доцільно модернізувати апарат для його проведення. Метою модернізації є зменшення зношення стінок гріючих труб внаслідок ерозії. Поставлена задача досягається тим, що Плівковий випарний апарат, який містить корпус з вертикальними гріючими трубами, внутрішні труби, розміщеними аксіально гріючим трубам, проміжну камеру з патрубком для виведення вторинної пари, примикаючих до гріючих труб і патрубком введення випарюваного розчину і виведення упареного продукту, згідно корисної моделі, що пропонується, новим є те, що нижні кінці гріючих труб заглушені. Крім того, нижні кінці внутрішніх труб розташовані з невеликим зазором до заглушених кінців гріючих труб, а верхні кінці внутрішніх труб розташовані вище кінців гріючих труб (рисунок 1).[1] Плівковий випарний апарат працює наступним чином: початковий розчин подається через патрубок 4, потрапляє у внутрішні труби 2, по яких спускається до торців гріючих труб 3 і потрапляє в зазор між гріючими трубами 3 і внутрішніми трубами 2. Гріючі труби 3 обігріваються водяною парою, яка потрапляє через штуцер 7, внаслідок чого плівка упарюваного розчину буде підніматися по гріючим трубам 3. Упарений розчин відводиться через патрубок 6, вторинна пара відводиться через патрубок 5 і конденсат гріючої пари відводиться через патрубок 8. Таке виконання плівкового апарата усуває ерозію гріючих труб, шляхом усунення впливу потоку упарюваного розчину на стінку.

  Переглянути