Колесніченко О. А

Сортировать по умолчанию названию
  • УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦІЇ АЦЕТОНУ В ВИРОБНИЦТВІ ВУГЛЕЦЕВОЇ ТКАНИНИ ІЗ РОЗРОБКОЮ ТЕПЛООБМІННИКА, РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ ТА АДСОРБЕРА

    Метою роботи є проектування дільниці регенерації ацетону з ацетоно-повітряної суміші, яка утворюється при виробництві вуглецевої тканини і, як правило, викидається в атмосферу, забруднюючи оточуюче середовище. В проекті розроблено технологічну схему установки, яка забезпечує адсорбцію пари ацетону вугільним адсорбентом та одержання товарного ацетону в ректифікаційних колонах. Цей ацетон може повторно використовуватись в виробництві вуглецевої тканини. Крім того, проектом передбачено вилучення з ацетону домішок толуолу. Це підвищує якість продукції, а розрахунковий економічний ефект від реалізації толуолу становить 131,5 тис. грн. нарік. Проведено патентний пошук та встановлено, що установка є патентноздатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі установки. Розроблено та обґрунтовано автоматичну систему керування роботою ректифікаційної колони та надані замовні специфікації на контрольно-вимірювальну апаратуру. Розроблено технологію виготовлення втулки натискної компенсатора та пристрій для свердління отворів у фланці втулки. Виконано креслення технологічної схеми установки, схеми автоматичного регулювання роботою колони, складальні креслення теплообмінника, адсорбера, ректифікаційної колони та сепаратора, а також креслення трубчатки, кришки, опор апаратів, решітки трубної та кондуктора консольного.

    Переглянути