Колпаков В. В

Сортировать по умолчанию названию
 • УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ

  Технологія конверсії метану у виробництві оцтової кислоти передбачає
  підтримку константи рівноваги процесу на рівні максимального виходу окису
  вуглецю. Трубчастий реактор конверсії являє собою систему реакційних труб, у
  яких міститься армований нікелевий каталізатор. У міжтрубному просторі
  циркулює теплоносій. Методи контролю та дослідження температурного поля
  уздовж реакційної зони паровуглекислотних конверторів зі зміною
  навантаження і можливістю використання температурного профілю уздовж
  реакційної зони з метою підтримки заданого коєфіцієнта конверсії наведено в
  роботах [1, 2]. У роботі [3] запропоновано математичну модель процесу, що
  враховує впливи на профіль температурного поля в режимі зміни навантаження
  властивостей екзотермічної складового комплексу реакцій конверсії і враховує
  особливості конвективного теплообміну при декількох автономних ярусах
  підведення тепла по довжині вертикально встановлених реакційних труб.
  Кожний зі сформованих за зміни навантаження профілів температури впливає
  на активність каталізатора уздовж труби та на загальну ефективність
  реакційного процесу. Вплив зміни навантаження на властивості каталізатора
  здійснюється за рахунок значної радіальної зміни амплітуди та градієнта
  температур реакційної суміші в прошарку каталізатора уздовж реакційної зони
  в період проходження температурної хвилі і виникнення умов реакції
  вуглецеутворення в реакторі.

  Переглянути