Лаюк О. М

Сортировать по умолчанию названию
 • БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ З ЛАЗЕРНИМ ОЗБРОЄННЯМ

  Для забезпечення надійної та довгостроковоі експлуатації безпілотних літальних апаратів (БЛА) під час бойових дій вони повинні мати підвищену аеродинаміку, високий запас льоту, потужну енергетичну установку, бути невидимим для систем протиповітряної оборони, максимальну оглядовість, високоінтелектуальну систему управління, а головне, високоенергетичне озброєння, зокрема, лазерне. Неземні бойові системи вже достатньо девно застосовують лазерний промінь для знищення технічних засопів супротивника та інших рухомих цілей, зокрема, для знешкодження БЛА. Нещодавно розміщення потужних лазерних систем на БЛА було неможливим з причин великих розмірів та низької енергетичної ефективності. Але така ситуація не буде залишатися вічною завдяки тому, що відома американська оборонна компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) розробляє потужну лазерну систему, яка призначена для встановлення yf БЛА. Розроблюваний твердотільний лазер High Energy Laser System (HEL), який матиме імпульсну потужність 50, 75, 150. або 300 кВт, призначений для озброєння великого безпілотного літака Avenger, а в перспективі й на безпілотник меншого класу типу Reaper. Основою майбутньої розробки має стати лазер, який є результатом п'ятнадцятирічних досліджень та розробок та вже пройшов випробування на полігоні White Sands Missile Range. Потужності цієї лазерної системи достатньо для ураження ракет, артилерійських снарядів, малих швидкісних суден та БЛА. Вона вже встановлена на морському військовому судні Ponce (США). Габарити лазера вражають своєю мініатюрністю - 1,3*0,4*11,5 м. Проблеми енергетичного забезпечення вирішені за рахунок компактної та потужної літій-іонної батареї, яка повністю заряджена перед стартом та постійно заряджатиметься під час польоту. Така енергетична система дозволятиме зробити до п’яти-шести лазерних посірілів. Спеціалісти вважають, що такого бойового запасу достатньо для виконання більшості бойових завдань, а на виконання завдань, що вимагають більшої військової потужності, можна посилати кілька БЛА або виконувати їх в кілька заходів. На даний час фахівці General Atomics намагаються ще зменшити розміри розробленої ними лазерної системи. Згідно з планами компанії перші безпілотникн з лазерним озброєнням повинні вперше піднятися в повітря вже в 2017 році. Фахівці НТУУ «КП1» в даний час не можуть залишатися в стороні від вирішення аналоічних завдань для підвищення обороноздатності країни. Тому зараз проводяться дослідження з метою визначення параметрів та характеристик лазерних бойових систем для встановлення на БЛА, які вже починають серійно випускати на підприємствах країни, та спроможних знешкоджувати військову техніку супротивника.

  Для забезпечення н адійної та довгостроковоі експлуатації безпілотних літальних апаратів (БЛА) під час бойовик дій нони повинні мати підвищену аеродинаміку, високий запас льоту, поту*»у енергетичну установку, бути невидимим а. і и систем и рот л повітряної оборони, максимальну оглядовіеть, внсакпішщхтуикну систему управління, а головне, високоенергетичне озброєнь я, зокрема, лазерне.

  Неземні понові системи вже достатньо денно застосовують лазерний промінь для знищення технічних засопів супротивника та інших рухомих цілей, зокрема, для знешкодження БЛА. Нещодавно розміщення потужних лазерних систем на БЛА було неможливим з причин великих розмірів та низької енергетичної ефективності. Але така ситуація не буде залишатися вічною завдяки тому, що відома американська оборонна компанія бєпсгаї Аірліїсв ДегопаїлісаІ Зумієш є (ОА-АЗІ) (№М'\у.ра-а<іі.еопі) розробляє потужну лазерну систему, яка призначена для встановлення вя БЛА.

  Розроблюваний гвердОТІЛЬлнй лазер Нідй Епєгду 1_аваг Зувіагп (НЕІ_), Якиіл матиме імпульсну потужність 50, 75, 150. або 300 к Вт, призначений для озброєння великого безпілотного літака Ауапдег (рис. І}, а в перспективі й на безпілотних меншого класу Тлпу Каарвг

  Основою майбутньої розробки мас статл лазер, який с результатом п'ятнадцятирічних досліджень та розробок та вже пройшов випробування на ПОЛІГОНІ ШНіІе ЗапОа Міззіїе Капде (№№№. №5ІІ№ІіІЛОіу.01£/УшЛіі.Ьїо),

  Потужності цієї лазерної системи достатньо для ураження ракет, артилерійських снарядів, малих швидкісних суден та БЛА. Вона вже встановлена на морському військовому судні Репсе (США).

  Габарити лазера вражають своєю мініатюрністю - 1,3*0,4*11,5 м (рис. 2). Проблеми енергетичного забезпечення вл рішені за рахунок компактно і та

  Надпись: 
Рис. 2. Бойова лазерна снеіема «Тризуба (ТгЮепІ)


  потужної літій-іонної батареї, яка повністю заряджена перед стартом та постійно заряджатиметься під час польоту. Така енергетична система дозволятиме зробити до п’яти-шестн лазерних посірілій. Спеціалісти вважають, що такого бойового запасу достатньо для виконання більшості бойових завдань, а на виконання завдань, що вимагають більшої військової потужності.

  Переглянути
 • ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ІЗ ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ

  У роботі вивчені механічні та термоемісійні властивості сталей 10, 50 і У10 зміцнених покриттями з карбідів титану TiC, карбідів ванадію VC і взаємного поєднання карбідів титану та ванадію (Ti, V) С. Найбільш істотними факторами, що визначають твердість покриттів, є сили хімічного зв'язку в кристалах, симетрія решітки, дефектність структури, гальмування дислокацій. Характер зміни мікрокрихтості обумовлений як зміною відмінностей між коефіцієнтами термічного розширення (КТР) покриттів і серцевини, так і їх питомими об’ємами, що призводить до зміни напруги. Так, серед досліджуваних покриттів TiС має найбільший питомий об'єм, і його КТР значно відрізняється від КТР заліза, що призводить до утворення високих напруг і найбільшої мікрокрихкості в покритті. Методика оцінки мікрокрихкості базується на кількісному вивченні зони крихкої пошкоджуваності в районі відбитка, що включає в себе всілякі порушення цілісності матеріалу від впливу на нього зосередженого навантаження. Показник мікрокрихкості характеризує співвідношення площ крихкого руйнування і самого відбитка при мікромеханічних випробуваннях втискуванням на приладі ПМТ-3, обладнаному пристроєм для автоматичного навантаження індентора. Про міцність хімічного зв'язку в решітці карбідів можна судити, крім температури плавлення, енергії дисоціації, теплоти утворення, і по термоемісійним властивостям покриття (робота виходу електронів з карбідних шарів). Як показали виробничі випробування, застосування сталей з покриттями замість легованих, є перспективним для інструментів, що працюють в спокійних безударних умовах і зазнають значного стирання.

  Переглянути
 • ОЦІНКА ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  Робота присвячена оцінці запасу міцності деталей при асиметричному навантаженні з мінімальним використанням експериментальної інформації. Рішення базується на розробленому авторами підході - використанні запропонованих моделей граничного стану. Використовуючи цей метод, здійснюємо розрахунки граничних амплітуд напружень ряду різних конструкційних сталей і сплавів стосовно до циклічного розтягування - стиснення в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії навантаження. На відміну від трудомістких і тривалих експериментальних методів оцінки граничних напружень при асиметричному навантаженні, розроблений метод дозволяє визначити шукані характеристики в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії циклу з мінімальним обсягом експериментальних досліджень. Даний метод оцінки запасу міцності, який базується на ефективній методиці розрахунку граничних напружень, апробований співставленням результатів розрахунку з широким спектром власних і запозичених експериментальних даних і підтвердив свою працездатність. Таким чином, авторами запропонована методика оцінки запасу міцності невживана в розрахунковій практиці елементів конструкцій, підданих асиметричному циклічному навантаженню з урахуванням концентрації напружень, характерним для створюваних конструкцій. В основу розробленої методики закладені моделі граничного стану, що базуються на степеневих трансцендентних функціях. Моделі забезпечують досить коректний опис експериментальних даних при мінімальному обсязі попередніх досліджень.

  Переглянути