Лесенко А. О

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ У КАНАЛАХ ЗВʼЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

  Загальне коло практичних задач, в яких зʼявляється необхідність виявляти
  зміну властивостей випадкових процесів, досить широкий. Найважливішими з
  них є завдання контролю і діагностики в автоматизованих системах управління
  технологічними процесами.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Аналіз сучасних проектів автоматизації технологічних процесів хімічної,
  нафтопереробної промисловості засвідчує актуальність проблем забезпечення
  потрібного рівня надійності на етапі проектування систем автоматизації та
  підтримання його на етапі експлуатації.

  Переглянути
 • Підвищення надійності автоматизованих систем

  Досліджено надійність типових контурів системи автоматизації. Отримано виграш у надійності шляхом застосування структурного резервування різної кратності. Запропоновано використання структурного елементного резервування за умови, що система є відновлюваною.

  Reliability of contours of the automation system was investigated. Winning of reliability is got at the use of the structural backuping of different multiplicity. It is suggested to use the structural feature-based backuping on condition that the system is repaired.

  Переглянути