Листопадова В. В

Сортировать по умолчанию названию
  • ЖИТТЯ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА САМОЙЛЕНКА

    Анатолій Михайлович − провідний учений-математик, доктор фізико- математичних наук, професор, директор Інституту математики Національної академії наук України, дійсний член Європейської АН, Соросівський професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України. Народився 2 січня 1938 р. на Житомирщині. У 1960 р. закінчив Київський державний університет, у 1963 р. захистив кандидатську, а в 1967 р. – докторську дисертацію. З 1965 по 1974 рр. працював старшим науковим співробітником Інституту математики НАНУ, в 1974-1987 рр. завідував кафедрою інтегральних та диференціальних рівнянь Київського державного університету. З 1988 р. – директор Інституту математики НАНУ, з 2006 р. і до цього часу – академік-секретар відділення математики НАН України. Також з 1998 р. по 2011 рр. завідував кафедрою диференціальних рівнянь фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ". У 1999-2002 і в 2010-2012 н.р. А.М. Самойленко – професор кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету. Керував аспірантами та магістрами, читав спецкурс „Асимптотичні та якісні методи дослідження динамічних систем”. Він і надалі надає значну консультаційну допомогу викладачам кафедри з наукових, методичних та організаційних питань. Під його керівництвом викладачами кафедри захищено 2 докторські та одна кандидатська дисертації, виконується одна кандидатська дисертація. Наукові інтереси А.М. Самойленка охоплюють широке коло складних та актуальних проблем якісної теорії диференціальних рівнянь і нелінійної механіки. Про світове визнання його наукової діяльності свідчать загальновизнані в математичній літературі терміни "функція Гріна- Самойленка", "чисельно-аналітичний метод Самойленка". Здійснюючи успішне наукове керівництво колективом Інституту математики НАНУ, А.М. Самойленко забезпечує продовження та розвиток традицій всесвітньовідомої математичної школи, заснованої М.М. Боголюбовим. Анатолій Михайлович підготував 32 доктори наук та понад 80 кандидатів фізико-математичних наук. Він автор понад 500 наукових праць, з них 30 монографій та понад 20 підручників та навчальних посібників. Академік А. М. Самойленко є президентом Всеукраїнського благодійного фонду сприяння розвитку математичної науки, головним редактором "Праць Інституту математики НАН України", редактором "Українського математичного журналу", редактором журналу "Nonаlinear Oscillations", членом редколегій журналів "У світі математики", "Математический анализ и его приложения", "Nonlinear Mathematical Physics" та ін. Він є членом Американського математичного товариства, Українського та Київського математичних товариств. Нагороджений орденом Дружби народів (1984), "За Розбудову України ім. М. Грушевського"(2008), Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008 р.), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України (1987), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1985, 1996), премій ім. М.Островського (1968), М.М.Крилова (1981), М.О.Лаврентьєва (2001) та М.В.Остроградського (2004), у складі колективу авторів йому присуджено Державну премію України в галузі освіти за 2012 рік в номінації "Вища освіта" за навчально-методичний комплект “Диференціальні рівняння”. А.М. Самойленко – почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Клопотання вченої ради математичного факультету про присвоєння такого звання академіку А. М. Самойленку схвалено ректоратом університету, а 17 квітня 2004 р. вчена рада університету одностайно прийняла рішення: “За досягнення у науковій діяльності, сприяння у співробітництві між Чернівецьким університетом та Інститутом математики НАН України і дієву допомогу Чернівецькому університетові в підготовці науково-педагогічних кадрів у галузі математики присвоїти Анатолію Самойленкові звання “Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”.

    Переглянути