МАТВІЄНКО О. І

Сортировать по умолчанию названию
 • МАЛОГАБАРИТНА УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРОБЦІ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

  Малогабаритна пересувна установка продуктивністю 500кг/год. по сировині призначена для переробки газового конденсату (ГК) на фракції моторних палив - бензинову і дизельну. Установка спроектована в блочно-модульному виконанні і складається з ректифікаційної колони, печі нагріву сировини, кожухотрубчаcтих теплообмінників, повітряного холодильника, системи трубопроводів, технологічної арматури, апаратури КВП та А. Опис технологічної схеми установки. Принципова технологічна схема установки представлена на рис.1. Відповідно до технологічної схеми сировина - стабільний газовий конденсат (СК) надходить на установку по трубопроводу у всмоктувальну лінію насосного агрегату 9. Далі насосом СК подається в міжтрубний простір теплообмінників 3,4, де нагрівається від 20 до 110 °С. байпасний потік СК подається на вхід теплообмінника 3 (міжтрубний простір) для регулювання температури основного потоку СК. СК після теплообмінника 3 з температурою 110 °С. направляється в піч нагріву 2. Частина потоку СК направляється на зрошення відбійної секції ректифікаційної колони 1. З печі СК в паровій фазі з температурою 250-300°С і тиском 0,31 МПа надходить у нижню секцію ректифікаційної колони 1. Пари бензинової фракції виходять з колони і направляють у повітряний холодильник 5. Далі бензинова фракція з температурою 30°С. надходить в продуктову ємність 6, а дизельна фракція з кубовою частини відпарної секції колони - в трубну частину теплообмінника 3 та далі з температурою 50 °С направляється в продуктову ємність 2. Частина бензином фракції з ємністю 6 насосом 10 подається в колону 1 як зрошення. Технологічна база установки розміщується на пересувній платформі. Характеристики основного обладнання установки. Ректифікаційна колона, що застосовується на установці, є колоною насадочного типу і призначена для виділення з сировинного потоку ГК бензинової (Н.К.-140°С) і дизельної (140-240°С) фракцій і являє собою циліндричний апарат, забезпечений контактними пристроями і розподільними тарілками. Для заповнення внутрішнього обсягу колони використовується сітчаста насадка типу РС (матеріал нитки - сталь 12ХН18Н19Т). Внутрішній діаметр колони - 402мм, висота - 5720мм. Піч нагріву газового конденсату складається з футероване корпусу і поду, в якому встановлений пальник. Усередині корпусу печі на поді встановлена циліндрична обичайка, виконана з роз’ємних вогнетривких кілець, і трубчастий змійовик з внутрішньою і зовнішньо. секціями, розташованими на внутрішній і зовнішній сторонах циліндричної обичайки. Змійовик забезпечений патрубками для входу і виходу СК. До футерованого корпусу 1 фланцевим з'єднання 5 приєднана труба для виходу продуктів згоряння. Під печі встановлюється на опорах 9, які розміщуються на пересувній платформі. Висота печі складає 3800мм. Особливу увагу при розробці печі нагріву газового конденсату приділялася питанням її повного монтажу і демонтажу на пересувній платформі Кожухотрубчасті теплообмінники з поверхнею теплообміну 16м2 і 2,7 м2 призначені відповідно для охолодження дизельної і залишкової фракцій. Повітряний холодильник з поверхнею теплообміну 38,2 м2 призначений для охолодження бензинової фракції. На пересувній платформі установки також встановлені сировинної насос, лебідка і продуктові трубопроводи.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЙНИХ ТРУБ ПЕЧІ ТРУБЧАСТОГО ТИПУ В КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ

  Проаналізовано математичну модель реакційної труби печі трубчастого типу – основного апарата на першій стадії конверсії метану. Одержано систему диференціальних рівнянь для подальших досліджень.


  The most famous technologies of making hydrogen are based on chemical and thermal processes also on electrolysis of water. However, they major shortcomings as the use of high potential energy to the costs of fossil fuels and therefore significant pollution. The disadvantage of electrolysis of water is a significant level of power consumption. Electrolytic hydrogen is the available, but more expensive product. Today, the world's largest distribution obtained technology of developing hydrogen or a mixture of hydrogen and other gases by steam reforming of natural gas – methane. But almost half of the initial volume of gas consumed in carrying out endothermic steam reforming process. So the world is making an intensive search for such technologies that produces hydrogen, which would meet the requirements of economic and energy efficiency and environmental safety.

  The process of steam reforming of hydrocarbon compounds designed to produce hydrogen technology and other process gases by high-temperature catalytic reforming in the cycle of production of synthesis gas. The process of conversion is one of the most important stages of the process of obtaining gas in ammonia synthesis loop. Despite the complexity of hardware design, steam catalytic conversion of methane in the furnace tube is currently the most economical way to get the process gas and hydrogen.

  Therefore, to improve it is relevant and necessary scientific and technical challenge. Given that the full-scale study of the process of conversion is expensive, very difficult and dangerous. To solve the problems of design of process equipment, synthesis and study of control systems, simulators technical personnel, the challenge of obtaining the mathematical model of the process object that will best reproduce the properties of real prototype to a wide range of operation. However, creating of a model is based on a compromise between the complexity of the mathematical tools and depth of simplifications and neglects. Today we know a few tube type furnace models, including regression models, which are widely used because of its ability to approximate analytical relationship between input, output variables for multiple passively or actively conducted experiments, and mathematical models are based on the theory of fuzzy logic and fuzzy set theory. The general scientific problem is that with most of them do not allow modeling the dynamics of the process and, therefore, not part of the unsolved scientific problem is that it makes it impossible to optimize dynamic processes.


  Переглянути