Магазій П.М. Хотинець

Сортировать по умолчанию названию
 • УСТАНОВКА ВИГОТОВЛЕННЯ ГУМІНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В ПСЕВДОРОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  Згідно сучасним уявленням механізм створення гранул у псевдорозрідженому шарі можна представити в наступному вигляді. Попередньо внесені в гранулятор зародки вихідної речовини (гранули або кристали сульфату амонію) приводяться в псевдозріджений стан вхідним потоком теплоносія - димовими газами. Поверхня твердих частинок сульфату амонію, що знаходяться в грануляторі у псевдозрідженому стані, змочується розчином сульфату амонію, при цьому вода за рахунок теплоти димових газів випаровується, а сульфат амонію відкладається на поверхні частинок, на котрій міцно утримується за рахунок фізико-механічних зв‘язків. Гранулятор 3 являє собою прямовисний конічний апарат з газорозподільчою решіткою та приєднаним до нього циклона. Під решітку подається димовий газ від теплогенератора 2, який підтримує на решітці рівень ―киплячого шару‖. По центру гранулятора розташований ротор, що обертається, на кінці якого прилаштовано порожнистий розпилювач. По валу ротора, що обертається, на розпилювач насосом 4 подається розчин сульфату амонію, який, виходячи під напором із отворів розпилювача, контактує з потоком гранул, що рухаються, та змочує їх. Для охолодження висушених гранул сульфату амонію гранулятор має зону охолодження. Розчин з масовою долею сульфату амонію 38...42 , до якого добавляється гумат амонію (до 1%), потрапляє на тарілку в зону ―киплячого‖ шару гранулятора. Одночасно знизу під газорозподільну решітку подаються димові гази з температурою 160...250 С. Висушені гранули сульфату амонію з зони сушіння через пневмосепаратор потрапляють до зони охолодження. Димові гази на виході гранулятора несуть тепло, яке можна утилізувати шляхом нагріву розчину, що поступає на грануляцію. Це можливо досягти за допомогою теплообміну. Для цього встановлено теплообмінник 1.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ З ВСТАНОВЛЕНИМ КИП’ЯТИЛЬНИКОМ

  Кип‘ятильник відноситься до теплообмінних кожухотрубних апаратів. Призначені для випаровування технологічних середовищ в процесах виробництва нафтової, нафтохімічної, хімічної і газової промисловостей. Гідроочищена сировина після нагріву в теплообмінниках і печі змішується змішується з рециркулятором, водяною парою яка поступає з кип‘ятильника, і вводиться у вузол змішування 2 прямоточного ліфт-реактора 3. Контактуючи з гарячим регенерованим цеолітоскладаючим каталізатором, сировина випаровується, піддається крекінгу в прямоточному ліфт-реакторі і далі поступає в зону форсованого кип‘ячого шару 4, призначену для формування якості продуктів. Газокаталізаторна суміш поступає в відстійну зону реактора 5, де основна маса каталізатора відділяється від нафтових парів. Останні проходять двохступінчасті внутрішні циклони і поступають в ректифікаційну колону 11. Закоксований каталізатор з відстійної зони реактора і спускових стояків циклона проходить десорбер 6 і поступають в зону кипячого шару регенератора 7, де відбувається випал коксу в режимі практично повного окиснення оксиду вуглеводу в діоксид. Регенерований каталізатор стікає у вузол змішення прямоточного ліфт-реактора. Повітря на регенерацію нагнітається повітродувкою. При необхідності повітря може нагріватися в печі 10 під тиском. Димові гази регенерації проходять відстійну зону регенератора 8 та через циклони направляються на утилізацію теплоти. Ректифікаційна колона 11 розділяє каталізат на необхідні цільові і проміжні продукти. В нижній частині пара і нафтопродукти відмиваються від залишкового каталізаторного пилу і відбувається часткова конденсація фракції, закипаючої вище ніж 420 . У верхній частині відстійної зони колони відбирається фракція вище 420 , яка після охолодження виводиться з установки. Боковими потоками через відпарні колони 12 і 13 виводяться фракції . З верху колони виводиться суміш парів жирного газу, бензину та води, яка охолоджується і розділяється на окремі компоненти. Жирний газ через акумулятор 15 подається на вхід компресорів 16 і направляється в секцію 3. Нестабільний бензин з газосепаратора 14 також подається в секцію 3. Водяний конденсат після очистки від сірних і азотних з‘єднань виводиться з установки. В схему установки каталітичного крекінгу встановлюємо кип‘ятильник 1 для того щоб у вузол змішування прямоточного ліфт-реактора поступала перегріта пара, яка дозволяє знизити тиск насичених парів нафти.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ З ВСТАНОВЛЕНИМ КИП’ЯТИЛЬНИКОМ

  Кип‘ятильник відноситься до теплообмінних кожухотрубних апаратів. Призначені для випаровування технологічних середовищ в процесах виробництва нафтової, нафтохімічної, хімічної і газової промисловостей. Гідроочищена сировина після нагріву в теплообмінниках і печі змішується змішується з рециркулятором, водяною парою яка поступає з кип‘ятильника, і вводиться у вузол змішування 2 прямоточного ліфт-реактора 3. Контактуючи з гарячим регенерованим цеолітоскладаючим каталізатором, сировина випаровується, піддається крекінгу в прямоточному ліфт-реакторі і далі поступає в зону форсованого кип‘ячого шару 4, призначену для формування якості продуктів. Газокаталізаторна суміш поступає в відстійну зону реактора 5, де основна маса каталізатора відділяється від нафтових парів. Останні проходять двохступінчасті внутрішні циклони і поступають в ректифікаційну колону 11. Закоксований каталізатор з відстійної зони реактора і спускових стояків циклона проходить десорбер 6 і поступають в зону кипячого шару регенератора 7, де відбувається випал коксу в режимі практично повного окиснення оксиду вуглеводу в діоксид. Регенерований каталізатор стікає у вузол змішення прямоточного ліфт-реактора. Повітря на регенерацію нагнітається повітродувкою. При необхідності повітря може нагріватися в печі 10 під тиском. Димові гази регенерації проходять відстійну зону регенератора 8 та через циклони направляються на утилізацію теплоти. Ректифікаційна колона 11 розділяє каталізат на необхідні цільові і проміжні продукти. В нижній частині пара і нафтопродукти відмиваються від залишкового каталізаторного пилу і відбувається часткова конденсація фракції, закипаючої вище ніж 420 . У верхній частині відстійної зони колони відбирається фракція вище 420 , яка після охолодження виводиться з установки. Боковими потоками через відпарні колони 12 і 13 виводяться фракції . З верху колони виводиться суміш парів жирного газу, бензину та води, яка охолоджується і розділяється на окремі компоненти. Жирний газ через акумулятор 15 подається на вхід компресорів 16 і направляється в секцію 3. Нестабільний бензин з газосепаратора 14 також подається в секцію 3. Водяний конденсат після очистки від сірних і азотних з‘єднань виводиться з установки. В схему установки каталітичного крекінгу встановлюємо кип‘ятильник 1 для того щоб у вузол змішування прямоточного ліфт-реактора поступала перегріта пара, яка дозволяє знизити тиск насичених парів нафти.

  Переглянути