Матущак Ю. В

Сортировать по умолчанию названию
  • ЛІНІЯ ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ З РОЗРОБКОЮ ПІНОЛІ РОЗМОТУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

    Метою роботи є проектування лінії для ламінування листових матеріалів. Запропонована лінія може використовуватись для склеювання різних матеріалів на основі клею без розчинника. В проекті розроблено пристрій для нанесення клею та ламінування, піноль розмотувального пристрою, станцію теплову. Розраховано вал на міцність та жорсткість, піноль розмотувального пристрою на складний опір. Визначені сили, що розвивають пневмоциліндри розмотувального пристрою, гідравлічний опір складного каналу, технологічний тиск, що виникає в зазорах у пристрої для нанесення клею. Обґрунтовано модернізацію пінолі розмотувального пристрою шляхом заміни механічної пінолі пневмопіноллю. Внаслідок цього збільшилась продуктивність лінії на 10% та зменшилось навантаження на працівників при заміні рулону. Розрахунковий економічний ефект становить 10,1 тис. грн на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція пневмопінолі є патентноздатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі установки. Розроблено та обґрунтовано автоматичну систем) керування установкою, технологію виготовлення осі та пристрій для закріпленні осі у токарно-гвинторізному верстаті. Виконано креслення загального виду установки, схеми автоматичного регулювання, пристрою розмотувального, пристрою для нанесення клею та ламінування, механізму ракеля, валка наносного, станції теплової, патрону трьохкулачкового самоцентруючого, вісі.

    Переглянути