Насонкін П. О

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУШИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНТУРІВ КОНТРОЛЮ З ПРИЛАДАМИ «МІКРОЛ»

  Для дослідження роботи мікропроцесорних приладів «МІКРОЛ» у
  контурах керування на кафедрі автоматизації хімічних виробництв
  використовується комп’ютерно-мікропроцесорна навчальна система. Одна із
  задач системи полягає в тому, щоб за допомогою математичної моделі об’єкта
  керування (ОК) формувати послідовний набір значень параметрів для їх
  передачі через інтерфейс зв’язку RS-485 до реальних мікропроцесорних
  регуляторів, мікроконтролерів і показувальних приладів. Для моделювання
  роботи контурів контролю технологічних параметрів розпилювальної
  сушильної установки, наведених на рис. 1, треба мати математичну модель
  процесу виготовлення сушильного агента в двокамерній топці та модель
  розпилювальної сушарки.

  Переглянути
 • Алгоритм розрахунку параметрів хімічного реактора

  Алгоритм формалізує стандартну задачу лінійного програмування для розрахунку параметрів хімічного реактора на прикладі реактора синтезу метакрилової кислоти. Запропонована методика зменшує трудовитрати на випробування реактора.

  The problem of the linear programming for calculation of chemical reactor parameters is solved on the example of methacrylic acid synthesis reactor. The working hours on the experimental tests of reactor is reduced.

  Переглянути
 • Методика лінійного програмування мінімізації ціни фрагмента рецепта гумової суміші

  На прикладі варіювання фрагмента рецепта (сірки, сажі, оливи) розглянуто підхід до мінімізації wsyb протекторної гуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 залежно від рецептури суміші. Після вдосконалення показників протекторної гуми за умови дотримання нормативних параметрів трудовитрати зменшено вп’ятеро.


  On the example of varying of fragment of recipe (are grey, soot, butter) approach is considered to minimization of price of protector rubber on the basis of 70 % SKD and 30 % SKI-3-3 depending on compounding of rubber mixture. At the revision of indexes of protector rubber on condition of observance of normative parameters of effort is diminished on five times.

  Переглянути