Онищенко Д. М

Сортировать по умолчанию названию
 • КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ СТІЛ

  Концентраційній стіл відноситься до обладнання для гравітаційного збагачення. Він широко застосовується не тільки для поділу руд вольфраму, олова, титану, танталу-ніобію та других рідкісних і дорогоцінніх металів, а й для розділення залізної, марганцевої руди і вугілля. Процес збагачення здійснюється на деці столу з рифлями. Живлення частинок руди проводиться через приймач, що знаходиться на верхньому куті деки. Одночасно жолоб подає поперечну змивну воду. Мінеральні частинки розшаровуються за їх питомою вагою і крупністю в тонкому шарі води і рухаються поперечно і поздовжньо по площині під дією гравітації, поперечної сили проточної води, інерції і сили тертя зворотно-поступальних рухів деки. Мінеральні зерна залежно від їх питомої ваги і крупності рухаються по деці з різними швидкостями в різних напрямках, вивантажуються окремо і розділяються на концентрат та промпродукти.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕСУ КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ

  Процес виробництва паперу або картону є не можливим без операції видалення вологи з паперового або картонного полотна. Для досягнення оптимальної сухості паперу одним із модулей картоноробної машини є пресова частина. Робота пресової частини оцінюється по кількості видаленої води із полотна картону. Основне призначення пресової частини полягає у рівномірному зневодненні картонного полотна по його ширині та забезпеченні якісних показників вихідної продукції. При пресуванні збільшуються сухість, міцність та щільність паперу. Пресування відіграє важливу роль при виробництві багатошарових видів паперу та картону. Від ефективності роботи пресової частини залежать затрати на висушування картону та продуктивність машини. З метою зменшення затрат пари на сушіння намагаються отримати після пресової частини максимально можливу сухість. Однак збільшення сухості за рахунок підвищення тиску між пресовими валами веде до збільшення затрат енергії на привід валів, що може не компенсуватися зниженням затрат на сушку. Крім того, надмірне пресування може призвести до погіршення якості продукції, яка виробляється на даній машині. Метою роботи є: - покращення якості пресування; - збільшення кінцевої сухості картонного полотна після пресу КРМ; - рівномірне розподілення лінійного тиску по всій довжині захватів комбінованого пресу; - досягнення однакової сухості по довжині картонного полотна після комбінованого пресу. Збільшення сухості картонного полотна після пресової частини на 1% дозволяє економити 5% енергії на сушильній частині машини. Тому тема роботи є актуальною. Поставлене завдання вирішується шляхом модернізації покриття центрального валу комбінованого пресу. Лінійний тиск в комбінованому пресі встановлюється до 110 кН/м. Існують різні варіації конструкцій пресів. Однією з них є комбінований прес. Даний прес зображено на рисунку 1. Він може складатися з різної компоновки валів, таких як: гауч-вали, відсмоктуючі вали, гранітні вали, жолобчасті вали або вали з глухими отворами.

  Переглянути
 • 56.42 МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАЛУ ІЗ ПОРИСТИМ ПОКРИТТЯМ КОМБІНОВАНОГО ПРЕСУ КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ

  В наш час, при виробництві паперу та картону, отримали широке розповсюдження конструкції багатовальних пресів різноманітної компоновки та призначення (рисунок 1). Вони в значній мірі підвищують сухість полотна, дозволяють збільшити робочу швидкість, виготовити продукцію з більш дешевої сировини, забезпечують комфортне автоматичне проведення полотна та легке видалення браку. Одним із основних елементів комбінованого пресу являється вал із пористим покриттям, що розташовується між жолобчатим валом та валом із глухими отворами. Таке розміщення валу із пористим покриттям сприяє безпечному проходженню картонного полотна через обидва захвати комбінованого пресу. Конструкція валу із пористим покриттям має задовольняти вимогам по рівномірному розподіленню лінійного тиску та створенню достатньої поверхні пресування в захватах пресу. Мета модернізації валу – інтенсифікація процесу та підвищення якості пресування полотна. Поставлена мета досягається тим, що пресовий вал (рисунок 2) має металевий сердечник на якому розміщені верхній пористий шар, та внутрішній еластичний, який складається з дев’яти зон, що мають різну твердість, яка поступово збільшується від країв валу до його середини, тобто дві крайні зони мають найменшу твердість, а середня – найбільшу, а зовнішня поверхня металевого сердечника валу виконана у формі ребристих зубців висота, яких зменшується від країв валу до його середини. Перевагами модернізованої конструкції валу із пористим покриттям є: - ефективне та рівномірне видалення вологи із полотна; - компенсація прогину валу, внаслідок збільшення зон еластичного покриття, що мають різну твердість; - усунення можливості зсуву еластичного шару відносно сердечника валу внаслідок наявності ребристих зубців на зовнішній поверхні сердечника. Вал працює наступним чином: при контакті даного валу з суміжними проходить деформація внутрішнього еластичного шару 2. Твердість зон 4 підібрана таким чином, щоб мав місце тільки згин цього шару з утворенням розширеної зони пресування, а деформація зовнішнього пористого шару 3 в круговому напрямі і радіальна деформація були б дуже малими. Внутрішній еластичний шар 2 під дією суміжних валів отримує радіальну та кругову деформацію, яка збільшується від середини довжини шару до її країв і компенсує прогин несучого валу.

  Переглянути