ПАНОВ Е. Н

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ГАЗОФРАКЦІОНУВАННЯ З РОЗРОБКОЮ ТЕПЛООБМІННИКА, КОНДЕНСАТОРА, АБСОРБЕРА

  Рідкі алкани є основним компонентом товарних нафтопродуктів і сировиною для хімічної переробки. Найбільш легкокиплячі рідкі алкани широко застосовують як розчинники. Це насамперед петролейний ефір, що википає при 36-75 °С, а також звичайні бензини і лігроїни, у складі яких є рідкі алкани. Основне джерело алканів в природі - нафта; фракції нафти 200-430 ° С містять 30-50% (за масою) насичених вуглеводнів (з них до 60% вуглеводнів нормальної будови); нижчі газоподібні насичені вуглеводні входять до складу природного газу (до 98% метану) і розчинені в нафті, тверді зустрічаються у вигляді покладів озокериту, а також утворюють воскові покриття листя, квітів і насіння рослин, входять до складу бджолиного воску. Найпростішим представником алканів є метан. Метан - безбарвний газ без запаху. Його хімічна формула – CH4. Малорозчинний у воді, легше повітря. При використанні в побуті, промисловості у метан зазвичай додають одоранти зі специфічним «запахом газу [1]. Технологічна схема установки газофракціонування зображена на рисунку 1 [2]. На установку подається газ прямої перегонки, який через сепаратор 13 подається на стиск до компресора 18. Стиснутий і нагрітий газ при цьому газ охолоджується і конденсується в водяному 14 і аміачному 15 конденсаторах холодильниках. Після кожної ступені конденсації газорідинна суміш в сепараторах 16 і 17 розділяється на газ і рідину. Газові конденсати з 13, 16 і 17 змішуються з головними фракціями стабілізації установок первинної перегонки каталітичної риформінгу і подаються на блок ректифікації. В блоці ректифікації в колоні 19 із сировини відділяється метан і етан. Дистиляційний продукт колони – метан і етан з домішками пропану – частково конденсується в аміачному конденсаторі – холодильнику 1, при цьому рідка фаза використовується в якості зрошення, а газова виводиться в установки. Кубовий продукт колони 19 – деетанізована фракція – потрапляє в депропанізатор 20, де розділяється на пропанову фракцію і суміш вуглеводів С4 і вище. Пропанова фракція піддається очищенню від сіркових зв’язків і виводяться з установки, а кубовий продукт колони 20 направляється на подальше роз фракціонування в дебутанізатор 21. Там в вигляді дистилятного продукту виділяється суміш бутану і ізобутану, яка направляється в колону 22 для розділення на ізобутан і н-бутан. Кубовий продукт 21 – легкий дебутанізований бензин – подається в депентанізатор 23, де у вигляді дистиляційного продукту виділяється суміш пентанів, а у вигляді кубового – С6 і вище. Суміш пентанів в колоні 24 розділяється на н-пентан і ізопропан. Метою роботи є: спроектувати абсорбер, конденсатор і теплообмінник.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ГАЗОФРАКЦІОНУВАННЯ

  Газофракціонування – процес, призначений для отримання індивідуальних легких вуглеводів або вуглеводневих фракцій високої чистоти з нафтопереробних газів. Джерелом вуглеводневих газів на нафтопереробних зводах є гази, розчинні в нафті і які виділяються при первинній перегонці [1]. На установку подається газ прямої перегонки, який через сепаратор 13 подається на стиск до компресора 18. Стиснутий і нагрітий газ при цьому газ охолоджується і конденсується в водяному 14 і аміачному 15 конденсаторах холодильниках. Після кожної ступені конденсації газорідинна суміш в сепараторах 16 і 17 розділяється на газ і рідину. Газові конденсати з 13, 16 і 17 змішуються з головними фракціями стабілізації установок первинної перегонки каталітичної риформінгу і подаються на блок ректифікації. В блоці ректифікації в колоні 19 із сировини відділяється метан і етан. Дистиляційний продукт колони – метан і етан з домішками пропану – частково конденсується в аміачному конденсаторі – холодильнику 1, при цьому рідка фаза використовується в якості зрошення, а газова виводиться в установки. Кубовий продукт колони 19 – деетанізована фракція – потрапляє в депропанізатор 20, де розділяється на пропанову фракцію і суміш вуглеводів С4 і вище. Пропанова фракція піддається очищенню від сіркових зв’язків і виводяться з установки, а кубовий продукт колони 20 направляється на подальше роз фракціонування в дебутанізатор 21. Там в вигляді дистилятного продукту виділяється суміш бутану і ізобутану, яка направляється в колону 22 для розділення на ізобутан і н-бутан. Кубовий продукт 21 – легкий дебутанізований бензин – подається в депентанізатор 23, де у вигляді дистиляційного продукту виділяється суміш пентанів, а у вигляді кубового – С6 і вище. Суміш пентанів в колоні 24 розділяється на н-пентан і ізопропан. Метою роботи є: спроектувати ректифікаційну колону, парогенератор і холодильник. Завданнями роботи є: - обгрунтування модерназації конструкції відповідного обладнання з урахуванням сучасних світових тенденцій та виконання розрахунків, які підтверджують працездатність та економічну доцільність запропонованої модернізації; - надання рекомендацій з охорони праці при монтажі, експлуатації та ремонті апарата; - техніко-економічне обгрунтування запропонованої модернізації; - параметричні розрахунки та розрахунки на міцність.

  Переглянути
 • Газовыделение образцов электродной массы при термообработке

  Исследована динамика газовыделения при термообработке изделий электродной промышленности. Определен температурный интервал образования полукокса в образцах промышленных электродных изделий.

  The dynamic of gas release during heat treatment of the electrode products industry is studied. The temperature interval of semi-coke formation in the samples of industrial products of the electrode is defined.

  Переглянути
 • Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов

  Проведена оценка влияния компонентов электродных заготовок и пересыпки на образование смолистых веществ и СО в газовых выбросах обжиговых печей при производстве электродов.

  Переглянути