ПИЛИПЕНКО Р. А

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕСИ ДОСУШУВАННЯ І ВИПАЛУ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ

  На сьогоднішній день промисловість будівельної кераміки є однією з найбільших в Україні. З кожним днем зростають обсяги виробництва і асортимент виробів для забезпечення попиту будівельного ринку в якісній продукції. Як відомо якість готової продукції напряму залежить від режиму випалу заготовок. В свою чергу вибір режиму випалу керамічної цегли базується на фізико-хімічних властивостях вихідної сировини, способі формування заготовки, на типі і конструкції наявного обладнання [1]. Україна має багато родовищ різноманітних глин: потужних і малих. Зазвичай кожен цегляний завод використовує в якості сировини глину місцевого родовища. Склад глини різних родовищ суттєво відрізняється. Багато глин досліджено і їх властивості відомі, але виробка кар’єрів та освоєння нових горизонтів залягання глин потребують постійного уточнення властивостей глин старих і нових розробок. Саме тому для кожного конкретного виробництва необхідне детальне дослідження і розробка індивідуальних режимів випалу, внесення відповідних модернізацій в конструкції апаратів. У зв’язку з цим інтенсифікація виробництва будівельної цегли та підвищення її якості при скороченні затрат палива та електроенергії є актуальною і важливою задачею. Основними споживачами теплової енергії в процесі виробництва цегли є сушила та випалюючи печі, тому розробка нових і вдосконалення існуючих конструкцій цих агрегатів, систем і обладнання для їх опалення, інтенсифікація процесів нагріву, скорочення втрат тепла та витрат палива основними задачами галузі. Тенденції в інтенсифікації сушки нагрітим повітрям [2] – [4] спрямовані на підвищення температури і швидкості теплоносія, його рециркуляцію, на ведення процесу сушки з різною швидкістю, на керованість вмісту вологи у теплоносії, та інші заходи. На сьогоднішній день відомо, що на деяких заводах ЄС вже реалізована температура сушки при 180 °С із застосуванням інтенсивної рециркуляції теплоносія [2]. Метою даної роботи є встановлення методами натурного і аналітичного досліджень умов можливості прискорення випалу керамічної цегли напівсухого пресування і проведення реконструкції системи опалення типового проекту тунельної печі потужністю 25 млн. шт. умовної цегли на рік з метою підвищення якості цегли і зменшення питомих витрат палива на її випал. Для досягнення поставленої мети проводилися лабораторні експерименти, було підібрано фізичну і математичну моделі. Проведені лабораторні дослідження були спрямовані на визначення оптимальних технологічних параметрів випалу заздалегідь підсушених до рівноважної вологості натурних зразків керамічної цегли напівсухого пресування з глини Чечельницького родовища, для отримання готової продукції з заданими фізико-механічними властивостями. Роботи проводилися спільно з Інститутом газу НАН України. Дослідження процесу випалу керамічної цегли проводилися на типовій лабораторній печі опору СНОЛ 16254/11-М1 з регулятором температурі на базі оптосимістора виробництва львівського підприємства «Термоприлад». На основі даних отриманих в ході проведення експериментів було побудовано графічну залежність температурного поля цеглини від часу, що в свою чергу, дозволило перевірити адекватність прийнятої математичної моделі. Перевірка адекватності моделі процесу випалу керамічної цегли показує задовільні результати. Це дає можливість використовувати її для практичних розрахунків. Співставлення експериментальних даних і розрахункових показує, що експериментальні різняться відносно розрахункових. Це можна пояснити допущеннями математичної моделі, оскільки математична модель дає певне усереднення значень.

  Переглянути
 • Удосконалення та атестація лабораторної печі типу снол

  Модернізовано електричну піч опору СНОЛ 16254/11-М1, призначену для дослідження швидкісних режимів випалу керамічної цегли. Установку атестовано відповідно до чинних нормативних документів.

  The modernization of electric resistance furnace SNOL 16254/11-M1 for studying speed regimes of firing of the ceramic bricks is realized. The calibration of unit according to the actual standards is carried out.

  Переглянути