ПОЙДА В. В

Сортировать по умолчанию названию
 • Одержання волокнистого напівфабрикату окисною делігніфікацією короткого лляного волокна

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із короткого лляного волокна пероксидним варильним розчином у кислому середовищі. Вивчено вплив на властивості волокнистого напівфабрикату концентрації пероксиду водню у варильному розчині й витрати сірчаної кислоти. Установлено позитивний ефект від використання змішаного каталізатора на вихід волокнистого напівфабрикату і вміст в ньому лігніну під час окисної делігніфікації короткого лляного волокна.

  Переглянути
 • Одержання мікрокристалічної целюлози із короткого лляного волокна

  Доведено можливість делігніфікації короткого лляного волокна варильними розчинами пероксиду водню й пероцтової кислоти з використанням каталізаторів. Досліджено гідроліз лляної целюлози для виробництва мікрокристалічної целюлози. Вивчено вплив на її властивості параметрів гідролізу.

  The possibility of short flax fiber delignification by digestion liquor of hydrogen peroxide and peracetic acid with the application of catalysts was shown. The hydrolyze process of flax cellulose for the microcrystalline cellulose production was investigated. The influence of the parameters of hydrolyze process on microcrystalline cellulose properties was studied.

  Переглянути
 • Одержання целюлози з соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами

  Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку натронним і нейтрально-сульфітним способами делігніфікації. Визначено склад відпрацьованих розчинів. Досліджено розмелювання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку та визначено їхні фізико-механічні показники.

  The influence of basic technological parameters of the process of obtaining pulp from rape straw by soda and neutral-sulfite methods of delignification was investigated. The content of waste liquors was determined. The grinding process of pulp from rape straw was investigated and its physical and mechanical indices were determined.

  Переглянути