ПОЛТОРАЦЬКА Н. В

Сортировать по умолчанию названию
 • РОЗРАХУНОК ПЛИНУ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ ВІБРОЕКСТРУДЕРАХ

  Для забезпечення поперечного орієнтування фібр у плоских виробах були запропоновані спеціальні конструкції віброекструдерів, які містять декілька послідовно розташованих каналів [1,2]. Відповідно до цього виникла задача математичного опису процесу плину суміші в таких апаратах. При вирішенні задач плину враховується, що вібруючі бетонні і фібробетонні суміші являють собою псевдоньютонівські системи. Крайові умови задач встановлюються з умови нерухомості рідини біля стінок каналу. У випадку багатоканального віброекструдера розглядається останній вертикальний канал, який є визначальним при розрахунку продуктивності. Для опису процесу була вибрана циліндрична система координат (r,ϕ,z). Початок координат вибрано у точці перетину ліній, що є продовженнями похилих стінок каналу (рис. 1). Передбачається, що всі промені, які проходять через початок координат, є лініями плину, а висота шару суміші у бункері віброекструдера підтримується постійною. Тоді окружна швидкість uϕ усюди дорівнює нулю. На відміну від попередніх вирішень задач плину між плоскими нерухомими стінками, що сходяться, у нашому випадку при складані граничних умов був враховуваний гідростатичний тиск суміші на вході в останній канал. Запропоновані формули дозволяють розрахувати продуктивність багатоканальних віброекструдерів і розподіл швидкостей в останньому симетричному каналі, що звужується. Розподіл швидкостей в інших каналах розраховується через об'ємну витрату віброекструдера q . У випадку несиметричних каналів, які передують останньому симетричному, швидкості розраховуються за відповідними формулами з урахуванням витрати віброекструдера. Значення деформації зсуву, функції розподілу деформацій і функції розподілу часу перебування розраховуються за запропонованими раніше формулами, тому, що ці величини залежать тільки від геометрії каналу. Результати роботи передбачається використовувати при проектуванні нового віброекструзійного обладнання для виготовлення дисперсноармованих виробів.

  Переглянути
 • Розрахунок ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування плоских фібробетонних виробів

  Запропоновано конструкцію віброекструдера для формування плоских виробів із поперечною орієнтацією дисперсної арматури, подано методику розрахунку ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування.

  The construction of vibroextruder is offered for forming of flat wares with the transversal orientation of dispersion armature, the method of calculation of orientation of fibers is given in the process of vibroextrusion.

  Переглянути