ПРОКОП’ЄВ М. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ТЕПЛОРЕКУПЕРАЦІЙНИЙ АГРЕГАТ КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ З РОЗРОБКОЮ ТЕПЛООБМІННОЇ ЧАСТИНИ

  Процеси теплообміну мають велике значення в папероробній галузі промисловості. Сушильна частина картоноробної машини (КРМ) є найбільш енергоємною, в ній витрачається 95…96 % всієї енергії, що споживає картоноробна машина (з них біля 95 % припадає на теплову енергію) [2]. Утилізація тепла пароповітряної суміші значно зменшує витрати тепла а отже і затрати на вентиляцію. Для забезпечення цього в цеху картоноробної машини встановлюють теплорекупераційний агрегат (ТРА), призначенням якого є видалення за межі ковпака утворившихся водяних парів, подачу під ковпак машини гарячого повітря, охолодження повітря, яке надходить з сушильної частини картоноробної машини і нагрівання повітря, яке поступає з атмосфери, для вентиляції приміщення цеху. До складу теплорекупераційного агрегату входять скрубери, в яких відбувається початкове підігрівання зрошуваної свіжої або оборотної води. В залежності від параметрів пароповітряної суміші і використання теплої води теплорекупераційні агрегати виконуються з двома, трьома та більше послідовними ступенями рекуперації теплоти. Повітря, яке подається з сушильної частини КРМ поступає до скрубера, де пароповітряна суміш зрошується водою, яка розбризкується форсунками під тиском 0,15…0,2 МПа. В результаті контактного теплообміну відбувається нагрівання води та охолодження суміші. Вода рухається зверху вниз, а пароповітряна суміш поступає знизу. Повітря, яке поступає з цеху, нагрівається спочатку в теплообміннику, а потім догрівається в калорифері та поступає до сушильної частини КРМ. Повітря, яке необхідне для вентиляції цеху, потрапляє з атмосфери в міжтрубний простір, нагрівається та надходить до цеху [1]. Одним з основних елементів ТРА є трубна решітка, що складається з трубних плит. Трубна решітка розміщується в корпусі. Таким чином утворюється трубний і між трубний простір, в яких рухаються теплоносії. Труби в трубних плитах розміщено у вершинах рівносторонніх трикутників, для забезпечення якомога компактнішого розміщення поверхні теплообміну всередині агрегата. Це покращує умови тепловіддачі завдяки тому, що тепловий потік оминає труби. Теплорекупераційні агрегати, що розташовані на машинах у країнах СНД мають наступні характеристики: • витяжка пароповітряної суміші з сушильної частини: 50 500…88 000 м 3 /год; • кількість повітря, що поступає з зовні до приміщення: 62 500…120 000 м 3 /год; • кількість повітря, що подається на сушку: 41 400…66 000 м 3 /год; • термічний ККД: 0,65… 0,78; • маса агрегату: 22,5…40 т. При проектуванні теплорекупераційного агрегату необхідно забезпечити його стабільну роботу при заданих температурних умовах, враховуючи витрати повітря, що поступає на сушильну частину. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні задачі: визначити площу поверхні теплообміну, вибрати обладнання, яке необхідне для прокачування теплоносіїв через апарат, перевірити основні елементи конструкції на міцність та жорсткість.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕССУ ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАШМАЧНОГО ПРЕСУ

  Протягом останніх років значно зросла вартість енергоносіїв. У зв’язку з цим целюлозно-паперова промисловість потребує більш раціонального використання теплової енергії. На сушіння паперового полотна у сушильній частині папероробної машини витрачається велика кількість тепла. Одним з можливих шляхів економії витрат на виробництво паперу є зменшення кількості пари, що подається до сушильних циліндрів за рахунок підвищення сухості паперового полотна після пресової частини ПРМ. Робота пресової частини папероробної машини оцінюється по кількості води, що видаляється, і рівномірній вологості по ширині полотна після пресів. Зневоднююча спроможність пресової частини залежить в першу чергу від довжини зони контакту валів та від кількості цих зон. При пресуванні одночасно із зневодненням полотна змінюється його структура, збільшуються площа контакту між волокнами та сила зчеплення між ними [1]. Вітчизняні папероробні машини забезпечують сухість полотна після пресової частини близько 35-40%. Метою дослідницької роботи є розробка пресів, завдяки яким вологість полотна перед сушильною частиною може бути зменшена до 30- 40%. Існує декілька конструкцій пресових валів, у яких зона пресування збільшена до 250 мм, за рахунок спеціального пресового башмака, що прижимається до валу гідроциліндром. На сьогоднішній день, преси з подовженою зоною пресування (башмачні преси) працюють з лінійним тиском до 1100 кН/м і дозволяють отримати сухість полотна до 55% [2]. Підвіщення сухості паперового полотна досягається за рахунок підвищення часу проходження паперового полотна у захваті пресу, а отже дозволить зекономити не тільки витрати пару на сушильній частині, а й металоємність пресової частини в цілому. Крім того, така конструкція преса дозволяє використовувати і інші методи інтенсифікації пресування полотна (наприклад застосування валу з глухими отворами, жолобчатого валу, гарячого пресу). Подальші дослідження направлені в сторону збільшення лінійного тиску у захваті башмачного пресу, за рахунок подачі стиснутого повітря в камеру башмака.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕССУ ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАШМАЧНОГО ПРЕСУ

  Робота пресової частини папероробної машини оцінюється по кількості води, що видаляється, і рівномірній вологості по ширині полотна після пресів. Зневоднююча спроможність пресової частини залежить в першу чергу від довжини зони контакту валів та від кількості цих зон. При пресуванні одночасно із зневодненням полотна змінюється його структура, збільшуються площа контакту між волокнами та сила зчеплення між ними[1]. Вітчизняні папероробні машини забезпечують сухість полотна після пресової частини близько 35-40%. Одним із шляхів збільшення сухості є застосування башмачного преса, завдяки якому сухість полотна перед сушильною частиною може бути збільшена до 50-55%. Існує декілька конструкцій пресових валів, у яких зона пресування збільшена до 250 мм, за рахунок спеціального пресового башмака, що прижимається до валу гідроциліндром. Однак дослідження процесу зневоднення на цих пресах в літературі висвітлюється недостатньо, а методики розрахунку відсутні. Метою дипломної роботи є проведення експериментального дослідження та створення на отриманих результатах методики проектного розрахунку башмачного пресу. На сьогоднішній день, преси з подовженою зоною пресування (башмачні преси) працюють з лінійним тиском до 1100 кН/м і дозволяють отримати сухість полотна до 55% [2]. Однак підвищення лінійного тиску не є основним критерієм для інтенсифікації зневоднення на пресах. Волога, яка залишається між стиснутими волокнами, вже не може бути видалена за рахунок підвищення тиску, тому мною пропонується подавати підігріте повітря або пару в середину камери башмака, яке буде створювати додатковий гідравлічний тиск, що значно збільшить рушійну силу процесу фільтрації.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕССУ ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАШМАЧНОГО ПРЕСУ

  Метою дослідження є розробка промислового пресу, який дозволяє збільшити сухість паперового полотна до 65%. Задача дослідження – отримати кінетичні залежності, необхідні для розрахунку промислового пресу. Застосування башмачного преса дозволяє максимально збільшити видалення вологи перед сушильною частиною, що забезпечує значну економію пари в сушильній частині. Додаткове підвищення сухості досягається за допомогою удосконалення конструкції існуючої моделі башмачного пресу. До камери башмака подається гаряче повітря або пара, що дозволить інтенсифікувати процес зневоднення полотна (Рисунок 1). Методика дослідження включає в себе вимірювання тиску в захватіпресу, тиску повітря, сухості полотна, що подається до камери башмака, часу пресування.

  Переглянути
 • ТЕПЛОРЕКУПЕРАЦІЙНИЙ АГРЕГАТ КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ З РОЗРОБКОЮ ТЕПЛООБМІННОЇ ЧАСТИНИ

  Процеси теплообміну мають велике значення в папероробній галузі промисловості. Сушильна частина картоноробної машини (КРМ) є найбільш енергоємною, в ній витрачається 95…96 % всієї енергії, що споживає картоноробна машина (з них біля 95 % припадає на теплову енергію) [2]. Утилізація тепла пароповітряної суміші значно зменшує витрати тепла а отже і затрати на вентиляцію. Для забезпечення цього в цеху картоноробної машини встановлюють теплорекупераційний агрегат (ТРА), призначенням якого є видалення за межі ковпака утворившихся водяних парів, подачу під ковпак машини гарячого повітря, охолодження повітря, яке надходить з сушильної частини картоноробної машини і нагрівання повітря, яке поступає з атмосфери, для вентиляції приміщення цеху. Технологічна схема теплорекупераційного агрегату зображена на рис. 1. 1 – теплообмінна секція для нагрівання повітря для вентиляції цеху, 2 – теплообмінна секція для нагрівання повітря, яке поступає на сушку, 3 – осьовий вентилятор, 4,6 – скрубери, 5 – калорифер. Рисунок 1 – Технологічна схема ТРА До складу теплорекупераційного агрегату входять скрубери, в яких відбувається початкове підігрівання зрошуваної свіжої або оборотної води.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА НА БАШМАЧНОМУ ПРЕСІ

  Проаналізовано конструкції башмачних пресів. Запропоновано принципово нову конструкцію. Розроблено математичну модель пресування паперового полотна на башмачному пресі з новими умовам однозначнос-ті, що дає можливість розрахувати кількість видаленої вологи та сухість полотна після пресування.

  Now forging parts papermaking machines uses many different designs presses. Regardless of the type of construc-tion, the water is filtered through paper to canvas cloth in the transverse direction, filtering water from the cloth can occur in the longitudinal direction (simple presses) or in the transverse direction (shaft with blind holes, grooved shaft, suction shaft).
  Presses of the native papermaking machines provide a dry cloth when pressed, about 35…40 %. That is not enough, as for drying the paper spent a huge amount of thermal energy in the form of steam, so the development of the press, providing a significant increase in dry is relevant. One way of increasing dryness is usage of shoe press, which by increasing the length of the contact area increased while pressing, so dry cloth before drying section in-creasing to 50…55 %.
  Work of presses of papermaking machine is measured by the amount of water removed, and uniform moisture con-tent across the width of fabric after the presses. Dehydration capacity of presses depends primarily on the length of the extrusion zone delighted shaft and on the number of these zones. When pressing simultaneously with dehydra-tion of the paper web changing its structure, increases the contact area between the fibers and the coupling strength between them.
  In the existing literature does not sufficiently covered shoe-type presses calculation that does not allow constructing them because kinetic regularities of the process is unknown.
  The purpose of this article is to establish the kinetics of the compaction and main parameters shoe-type press need-ed to develop methods of calculation and design shoe presses.
  In the conventional two-shaft presses created considerable common pressure gradient and significantly lower hy-draulic pressure gradient. In the developed design will increase the hydraulic pressure gradient by summing the camera of the shoe-type heated compressed air. Under the influence of the total pressure break down the cell struc-ture of the paper web from which water is removed that the action of hydraulic pressure filtered in cloth, from cloth in the grooves of the shaft.
  This article consists of 5 items: problem, purpose of, the physical model of the process, the mathematical model of the process and conclusions. Each item clearly defines the essence of the article.

  Переглянути