Петрик Л. С

Сортировать по умолчанию названию
  • РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ЕТИЛОВИЙ СПИРТ-ВОДА

    Етиловий спирт широко використовується в багатьох галузях промисловості, як сировина, або як компонент для виготовлення різноманітної продукції. На різних підприємствах його використовують для одержання синтетичного каучуку, оцтової кислоти, барвників, есенцій, пороху, пластмаси. Він входить до складу антифризів, розчинників, а також, як вихідний продукт для отримання хімічних сполук та різних синтезів. Спирт є хорошим антисептиком, тому він знаходить застосування і в медицині як дезінфікуючий засіб. У великих кількостях спирт йде для одержання спирто - горілчаних виробів. Промисловість виготовляє спирт-ректифікат, спирт-сирець та спирт денатурат (технічний спирт). Саме спирт-ректифікат є сировиною для виготовлення лікеро- горілчаних виробів. На виробництво спиртних напоїв іде більша частина етилового спирту, що виготовляється. Технологія отримання спирту: 1. отримання солоду; 2. приготування і зброджування бражки; 3. перегонка зрілої бражки; 4. ректифікація зрілого спирту. У залежності від вихідної сировини та ступеня очистки спирт- ректифікат поділяється на люкс, екстра, вищої очистки та першого сорту. В умовах сучасної ринкової економіки, необхідно забезпечувати максимальну якість продукції, що випускається. Тому розробка і удосконалення обладнання виробництва є актуальним завданням сьогодення. Відповідно до завдання на проектування, установку браго- ректифікаційного відділення необхідно забезпечити ректифікаційною колоною продуктивністю 20 м3 спирту на добу. Для забезпечення максимальної продуктивності та мінімальних матеріальних витрат – використовуємо ректифікаційну колону з багатоковпачковими контактними тарілками зі зливними перегородками і переливними каналами у вигляді вертикальних патрубків. Використання колони тарілчастого типу у порівнянні з насадковою, для розрахованого діаметру колони, є найбільш прийнятними з точки зору економічності та ефективності. Метою даної роботи є модернізація ректифікаційної колони: збільшення коефіцієнта корисної дії масообмінної тарілки, шляхом удосконалення її конструкції та зменшення затрат на обслуговування колони, завдяки автоматизації процесу. Під час виконання даної роботи будуть виконані розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції: параметричний, конструктивний, тепловий, гідравлічний розрахунки, а також розрахунки на міцність і надійність елементів конструкції апарата.

    Переглянути
  • РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ЕТИЛОВИЙ СПИРТ-ВОДА

    Ректифікація широко розповсюджена в багатьох галузях промисловості й призначена для розділення рідких сумішей на практично чисті компоненти або фракції, які відрізняються за температурою кипіння. У хімічній і нафтопереробній технологіях цей процес використовується для розділення нафтопродуктів, зріджених газових сумішей і повітря, у виробництві спиртів, кремнійорганічних сполук, капролактаму, полівінілхлориду тощо. Основним елементом ректифікаційної установки є колона. Етанол (етиловий спирт) – органічна речовина, яка має важливе значення в промисловості і побуті завдяки своїм властивостям. Вона широко використовується як розчинник, пальне, сировина для багатьох хіміко-технологічних процесів у різних галузях промисловості. Також вона використовується в багатьох галузях промисловості, як сировина, або компонент для виготовлення різноманітної продукції, для отримання барвників, штучного каучуку, ацетальдегідів та інших органічних продуктів, входить до складу антифризів, розчинників, а також, як вихідний продукт для отримання хімічних сполук та різних синтезів. Тому розробка устаткування для виробництва цього вуглеводню, що відповідає сучасним вимогам, є актуальною і важливою задачею. В хімічній, нафтопереробній, газовій, харчовій та інших галузях промисловості найбільшого поширення набули насадкові й тарілчасті колони, які задовольняють більшість вимог до технологічної апаратури. Так, вони мають високу роздільну здатність і продуктивність, Достатню надійність і гнучкість в роботі, низькі матеріаломісткість, енергоємність та експлуатаційні випрати, просту технологічну конструкцію. Останні вимоги визначають не тільки капітальні витрати, але й забезпечують легкість і зручність виготовлення колони, її монтажу, демонтажу та експлуатації. Для розділення суміші «етанол-вода» доцільно вибрати тарілчасту ректифікаційну колону, оскільки температури кипіння компонентів знаходяться в межах 30...150 °С. В даному температурному режимі найкраще розділення можна досягти саме у тарілчастих колонах, які працюють за атмосферного тиску. Оскільки суміш, яку необхідно розділити є хімічно активною обираємо керамічну насадку у вигляді кілець Рашига. Так як основний опір масо передачі зосереджено в рідкій фазі, застосовуємо насадки з гострими кромками, що сприяють хвилеутворенню. Метою даної роботи є модернізація ректифікаційної колони для розділення суміші етиловий спирт-вода: збільшення коефіцієнта корисної дії масообмінної тарілки, шляхом удосконалення її конструкції та зменшення затрат на обслуговування колони, завдяки автоматизації процесу. У ході даної роботи був виконаний параметричний розрахунок, а саме було визначено висоту колони H=7.77м, діаметр D=1.8м. та кількість тарілок N=23, а також розрахунки що підтверджують працездатність та надійність конструкції: конструктивний, тепловий, гідравлічний розрахунки. В подальшому будуть проведені розрахунки на міцність і надійність основних елементів конструкції апарата, розроблені складальні креслення апарата та його основних вузлів.

    Переглянути