Подиман Г. С

Сортировать по умолчанию названию
 • ЗАДАЧА НЬЮТОНА АБО ЗАДАЧА ДВОХ ТІЛ

  Розглянемо рух вільної матеріальної точки, що притягується нерухомим центром притягання згідно з законом всесвітнього тяжіння. Ця класична задача називається задачею Ньютона, або задачею двох тіл. Ексцентриситет і форма кривої залежать від h . Якщо h >0, то e >1, і крива має вигляд гіперболи; якщо h =0, то e =1, то траєкторія є параболою; якщо h <0, то e <1, а траєкторія – еліпс. Останній випадок приводить до першого закону Кеплера: планети рухаються по еліпсах, в одному з фокусів яких знаходиться Сонце.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ДВОШАРОВОЇ ГОФРОВАНОЇ ТРУБИ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

  Двохшарові гофровані труби (далі ДГТ) поширені у підземних трубопровідних системах, а саме: каналізація, кабельна каналізація та дренаж. Майже кожна друга труба, що виготовляється із полімерних матеріалів – гофрована. Головною перевагою ДГТ є підвищена кільцева жорсткість, зручність з'єднання, високі показники тепло та звукоізоляції, надійне зчеплення з ґрунтом, можливість згину. Конструкцію ДГТ наведено на рисунку 1. Виробництво ДГТ аналогічне до виробництва гладких труб круглого перетину, за відмінністю інструмента: спеціальна голова, гофратор та калібратор внутрішнього шару, рис. 2. Розплав полімеру 3, 5 формується у дві заготовки кільцевого перетину, зовнішня вакуумом та пневмоформуванням перетворюється у зовнішню, гофровану оболонку 9, а внутрішня заготовка механічно зварюється із зовнішньою, та охолоджується на поверхні внутрішнього калібратора 7. Процес охолодження ДГТ зовні відбувається на інструменті гофратора 1, а зсередини - на калібраторі 7. Довжина гофратора значно перевищую довжину внутрішнього калібратора, і продуктивність виробництва ДГТ лімітується саме процесом охолодження внутрішньої стінки ДГТ на калібраторі. Найсучасніші лінії виробництва ДГТ [1] мають калібратори з тефлоновим покриттям та охолодженням хладоагентом за температур до -5С. Висновки: збільшення продуктивності ліній виробництва ДГТ можливе за умови модернізації конструкції внутрішнього калібратора. Мета модернізації - інтенсифікація охолодження поверхні калібратора та зменшення його ваги, що дозволить збільшити його довжину та час охолодження.

  Переглянути
 • НОВА КОНСТРУКЦІЯ КАЛІБРАТОРА ДВОШАРОВОЇ ГОФРОВАНОЇ ТРУБИ

  Базовою конструкцією калібратора двошарової гофрованої труби обрано калібратор лінії DROSSBACH (Німеччина). Технологічні параметри виробництва передбачали для труби DN100 температуру теплоносія -10C, для труби DN 350 +12C. У якості теплоносія використовувався етиленгліколь. При виробництві труби DN100 жорсткість кріплення калібратора не забезпечувала стабільність його положення у просторі, що було викликано його зачною вагою, у першу чергу через теплоносій (калібратор виконано з сплаву алюмінія), який циркулює у каналах калібратора. Діаметри каналів становили 10 мм, гідравлічний тиск теплоносія складав 3,5 бар. Недоліком існуючих конструкцій калібраторів ліній для виробництва двошарової гофрованої труби з полімерних матеріалів є значна вага цих пристроїв та недостатньо ефективне охолодження. Перший недолік впливає на якість продукції, - нахилений калібратор впливає на калібрування труби по товщині, другий лімітує продуктивність всієї лінії. З метою вдосконалення процесу калібрування пропонується використати теплоносій у вигляді паро-рідкої суміши, яка має меншу густину та в`язкість і забезпечує інтенсивну тепловіддачу. Значною перевагою такого рішення є можливість швидкого регулювання температури охолодження паро-рідкою суміш`ю тиском, який визначає температуру кипіння крапель, що сепаруються з суміши на стінках каналів. Зменшення в`язкості теплоносія дозволило змінити розташування каналів охолодження калібратора – виконати їх меншим діаметром (7 мм) та двоходовими – рисунок 1. В якості теплоносія пропонується використати фреон R134a, відповідно температура кипіння може коливатися від -20С (1,5 бар) до +20С (5,5 бар).

  Переглянути
 • ПРОЦЕС КАЛІБРУВАННЯ ТРУБ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ

  Фізична модель описує процес калібрування труби.В основу фізичної моделі покладені граничні умови першого і четвертого роду, початкова умова – температура розплаву. Розв'язання моделі, рисунок 1, дозволяє отримати товщину плівки, затверділого розплаву, як функцію довжини калібру. Кристалізація полімеру викликає усадку  і плівка зменшується в розмірі. Для компенсації деформації існує тиск, P x( )  , який запобігає деформації плівки, рисунок 2. На трубну заготовку діє: атмосферний тиск з середини труби, зовнішній тиск зі сторони калібратора, тиск викликаний усадкою полімеру, що кристалізується, рисунок 3. Результуюча тисків притискає трубну заготовку до стінки калібру, що викликає силу тертя, рисунок 4. Математичну модель сформульовано в систему 1, результатом розв'язання є ( ) P x êàë³áð . Якщо перевищення тиску зі сторони калібру (малий вакуум), викличе відрив трубної заготовки від стінки калібру, розплавлення плівки та обрив. Зменшення тиску зі сторони калібру (великий вакуум) збільшить силу тертя і закристалізованої плівка порветься, якщо вона не достатньо груба.

  Переглянути